12.06.2017

Konkurs „Bezpieczne wakacje na wsi”

W dniu 09.06.2017 roku w Zespole Szkół w Niewiadowie starszy inspektor pracy – główny specjalista Janusz Krupa uczestniczył w finale i podsumowaniu międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. „Bezpieczne wakacje na wsi”. Konkurs został zorganizowany dla uczniów 5 szkół z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki, tj.: Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Osiedlu Niewiadów, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Wiadernie, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Zawadzie, Szkoły Podstawowej w Zespole szkół w Wiadernie.

Organizatorem Konkursem byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi Oddział w Piotrkowie Tryb., Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tomaszowie Maz., Dyrektor Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów oraz Wójtowie Gmin w Tomaszowie Maz. i Ujeździe. Do konkursu zgłoszonych zostało 15 prac wykonanych przez uczniów pod merytorycznym nadzorem nauczycieli plastyki, po 3 prace każdej ze szkół.  Wszystkie prace przedstawiały różne zagrożenia wypadkowe występujące podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolnym lub rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym.

Spośród 15 prac, po wnikliwej ocenie komisja wybrała 3 prace, które uznała za najlepsze i przyznała:

  I miejsce – Julicie Sypułek - ZS w Zawadzie,

  II miejsce –Oliwii Kubackiej - ZS w Zawadzie,

  III miejsce – Mateuszowi Krzysztofiakowi - ZS w Osiedlu Niewiadów.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Wójtów Gmin: Tomaszów Maz. i Ujazd.

Pozostałym 12 uczestnikom konkursu przyznano wyróżnienia. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali gadżety prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy i wydany przez Główny Inspektorat Pracy komiks pt. „Przygoda na wsi – Zobacz co ci zagraża”.

Przed rozpoczęciem konkursu inspektor pracy zapoznał uczniów Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów i uczniów biorących udział w konkursie z zagrożeniami wypadkowymi w rolnictwie.       GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269