26.06.2017

Konferencja dotycząca działalności agencji zatrudnienia

W dniu 22.06.2017r. Starszy Inspektor Pracy Specjalista Urszula Wojciechowska i Starszy Inspektor Pracy Specjalista Kamil Kałużny uczestniczyli w Hali EXPO w Łodzi w konferencji dotyczącej działalności agencji zatrudnienia w kontekście znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Starszy Inspektor Pracy Specjalista Urszula Wojciechowska przybliżyła uczestnikom konferencji zagadnienie: „Zapobieganie nielegalnemu zatrudnianiu oraz ochrona praw pracowniczych cudzoziemców – doświadczenia Państwowej Inspekcji Pracy w świetle wyników kontroli.” Na konferencji zostały omówione także następujące zagadnienia:

- Warunki wymagane do prowadzenia agencji zatrudnienia – nowe uregulowania (Dorota Stępień – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Wydział ds. Agencji Zatrudnienia),

- Prawne i praktyczne aspekty zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Anna Miecznikowska – Placówka Straży Granicznej w Łodzi),

- Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 2017 r. (dr Maciej Chakowski wykładowca pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego, były konsultant Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie regulacji prawa pracy krajów Unii Europejskiej),

- Zasady koordynacji w zakresie zabezpieczenia społecznego w UE oraz obliczanie podstawy wymiaru składek dla pracowników delegowanych – Dorota Rosiak – Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi).GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner146297
 • banner185267
 • banner205934
 • banner49895
 • banner201678
 • banner137411
 • banner185268
 • banner185269