29.06.2017

Szkolenie w ramach programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP”

W dniu w dniu 20.06.2017r. w Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi oraz w Oddziale w Sieradzu przeprowadzono szkolenie dla pracodawców w ramach programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP”, w którym udział wzięło 34 przedsiębiorców.

Program prowadzony jest w ramach działań na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy i stanu praworządności w stosunkach pracy w małych podmiotach gospodarczych zatrudniających do 20 pracowników.

Szkolenie przeprowadzono z udziałem Powiatowego Urzędu Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podczas spotkania Inspektorzy Państwowej Inspekcji pracy omówili zagadnienia „Praworządności w stosunkach pracy oraz aspekty poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy w mikro przedsiębiorstwach”.

Natomiast Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy wygasił wykład nt. „Instrumenty rynku pracy wspierające działalność mikro przedsiębiorców”. Wystąpienie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników, którzy prowadzili aktywny udział w spotkaniu.

Zrealizowane zajęcia przez Przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące działań ZUS dla mikro przedsiębiorców pozwoliły na zapoznane się z prowadzonymi programy dla mikro przedsiębiorców. Umożliwiono pracodawcom w czasie szkolenia indywidualne konsultacje w zakresie założenia i obsługi powyższych programów.

Przeprowadzone szkolenie w ramach programu prewencyjnego w sposób istotny przybliżyło instrumenty rynku dostępne dla małych przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą.


GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269