06.07.2017

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017

W dniu 04.07.2017 w Zespole Szkół CKR w Widzewie ul. Szkolna 12 odbyła się Konferencja poświęcona bezpieczeństwu pracy w rolnictwie, podsumowująca etap Wojewódzki XV Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017.

Głównymi organizatorami były: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi i Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Bratoszewicach. Współorganizatorami konferencji byli: Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Oddział Terenowy ARR w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Łódzkiej, Państwowa Straż Pożarna, Policja.

Patronat honorowy na konferencją objął Wojewoda Łódzki – Zbigniew Rau i Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień.

Sponsorem głównym konferencji było Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi.

W konferencji Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali Andrzej Świderski okręgowy inspektor pracy oraz Urszula Wojciechowska starszy inspektor pracy specjalista.

Podczas konferencji zostały wygłoszone wykłady:

 • Zatrudnienie cudzoziemców w rolnictwie na terenie Polski – Urszula Wojciechowska  Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi,
 • Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa – mł. asp. Jakub Nowicki, Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach
 • Obowiązkowe ubezpieczenia upraw rolnych – Anna Bieniawska, dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW”  w Łodzi oraz
 • Zaprezentowano  film „BHP w rolnictwie” zrealizowany przez OR KRUS w Łodzi w gospodarstwach laureatów poprzednich edycji konkursu BGR. 

Laureaci i wyróżnieni otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez współorganizatorów konkursu, członków Wojewódzkiej Komisji do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Izbę Rolnicza Województwa Łódzkiego dla najmłodszego uczestnika finału wojewódzkiego, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach za najbezpieczniejsze gospodarstwo pod względem chemizacyjnym, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR za najlepiej wdrażane zasady cross-compliance, Oddział Terenowy ARR w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Metropolitę Łódzkiego. Głównym sponsorem konferencji było Biuro Regionalne Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi.

W tegorocznej edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – etap regionalny -
z województwa łódzkiego wzięły udział 72 gospodarstwa. Dziesięcioosobowa Komisja Wojewódzka spośród biorących udział w Konkursie gospodarstw wyłoniła zwycięzcę etapu wojewódzkiego, który będzie reprezentować województwo łódzkie w etapie krajowym.

Klasyfikacja etapu wojewódzkiego:

Miejsce :

 1. Agnieszka i Leszek Pietrzakowie – gmina Biała Rawska, powiat rawski,
 2. Małgorzata Przybysz - gmina Góra Św. Małgorzaty, powiat rawski,
 3. Michał Ulanowski - gmina Łask, powiat Łaski.

Wyróżnienia :

 • Wioletta i Paweł Brzozowscy – gmina Kiernozia, powiat łowicki,
 • Justyna i Sylwester Cholewińscy – gmina Sadkowice, powiat rawski,
 • Aleksandra i Sławomir Miłkowie – gmina Zadzim, powiat poddębicki,
 • Edyta i Andrzej Wójcikowie - gmina Rokiciny, powiat tomaszowski,
 • Urszula i Tadeusz Musiałowie – gmina Skomlin, powiat wieluński,
 • Anna i Tadeusz Wieteskowie – gmina Zduny, powiat łowicki.


GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269