30.08.2017

ROL-SZANSA 2017

W dniach 26-27.08.2017 r. Oddział  PIP w Piotrkowie Tryb. przy współudziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka  w Tomaszowie Mazowieckim i Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Piotrków Tryb.  zorganizował  punkt informacyjno-promocyjny na XXVI Promocyjno-Handlowej Wystawie Rolniczej „ROL-SZANSA 2017”

W dniach 26 i 27 .08.2017 r.   w ww. punkcie informacyjnym inspektorzy pracy   rozdawali rolnikom wydane przez GIP  broszury, ulotki propagujące zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie, materiały prewencyjne przygotowane przez Główny Inspektorat Pracy w związku z kampanią „Szanuj Życie. Bezpieczna praca w rolnictwie”, ponadto udzielali rolnikom porad z zakresu bhp w rolnictwie, a także zwiedzającym wystawę porad z zakresu prawa pracy.

Szacuje się , że wystawę odwiedziło ok.20tys. rolników. W wystawie wzięły udział 263 firmy i 6 służb państwowych, prowadzących rozmaite działania na rzecz rolnictwa, w tym Państwowa Inspekcja Pracy.

W dniu 27 sierpnia nadinspektor Andrzej Cegła i inspektor pracy Janusz Krupa przeprowadzili wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego konkurs „BHP dla Rolników” . Do konkursu przystąpiło 10 osób, które rozwiązywały test składający się z 10 pytań .

Konkurs wygrał rolnik Kamil Gniatkowski z Woli Malowanej , drugie miejsce zajął Adrian Lason z Biestrzykowa , trzecie – Klaudia Pełka z Dmenina .

W tym samym dniu na scenie wystawy odbyło się uroczyste wręczenie nagród ww. laureatom konkursu. Główną nagrodę dla zwycięzcy konkursu ( zestaw kluczy nasadowych) ufundował Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi i za zajęcie III-go miejsca ( wiertarkę udarową), a nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca ufundowała  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Nagrody  wręczali : Kierownik Oddziału PIP w Piotrkowie Trybunalskim Andrzej Cegła, Kierownik ds. Prewencji Rehabilitacji  Placówki KRUS w Tomaszowie Maz. Anna Gawarzyńska , Z-ca Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łodzi z siedzibą w Bratoszewicach  Marek Sarwa i Dyrektor Oddziału Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Piotrkowie Trybunalskim Marian Jurek.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali  gadżety prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner146297
 • banner185267
 • banner205934
 • banner49895
 • banner201678
 • banner137411
 • banner185268
 • banner185269