21.09.2017

Szkolenie w ramach działań edukacyjno-informacyjnych w budownictwie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie w ramach prowadzonych działań edukacyjno-informacyjnych w budownictwie, które odbędzie się w dniu 24 października 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, Al. Kościuszki 123, sala konferencyjna (I piętro budynku).

W trakcie szkolenia poruszone zostaną tematy:

 • odpowiedzialności za bezpieczeństwo przy pracach budowlanych,
 • bezpiecznej organizacji prac na wysokości (przykłady prawidłowych i złych rozwiązań),
 • bezpieczeństwa wykonywania robót ziemnych i prac w wykopach (na podstawie przykładów prowadzonych robót),
 • zmian w przepisach dotyczących uprawnień kwalifikacyjnych,
 • roboty betoniarskie, murarskie, tynkarskie, instalacyjne – najważniejsze zagadnienia bezpieczeństwa na przykładzie wypadków przy pracy.

Zakończenie szkolenia przewidywane jest na godzinę 12.00.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 20.10.2017 r. mailowo prewencja@lodz.pip.gov.pl lub pod numerami tel. 42 635 12 34.


GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269