15.09.2017

Jubileusz SPSBHP

Okręgowy Inspektor Pracy Andrzej Świderski 14 września 2017 r. wziął udział w uroczystościach rocznicowych 25-lecia Stowarzyszeniem Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi.

Odczytał list od zastępcy głównego inspektora pracy Dariusza Mińkowskiego z okolicznościowymi życzeniami od kierownictwa i pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Złożył gratulacje członkom stowarzyszenia i życzenia wielu sukcesów w kolejnych latach działalności. Podkreślił, że praca służby bhp to praca wymagająca szerokiej wiedzy i zaangażowania, ale dająca dużą satysfakcję i  wpływająca na podnoszenie kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy. Okręgowy Inspektor Pracy otrzymał również pamiątkowy jubileuszowy grawerton od Prezes Stowarzyszenia.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269