18.10.2017

X Europejskie Forum Gospodarcze

W dniach 16 i 17 października br. w Łodzi odbyło się jubileuszowe X Europejskie Forum Gospodarcze współorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., na którym spotkali się przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych oraz przedsiębiorcy, aby rozmawiać o biznesie i  najważniejszych zagadnieniach dla gospodarki. Ok. 3 000 uczestników Forum mogło wziąć udział w ponad 30 panelach tematycznych. W gronie ponad 100 prelegentów był Dariusz Mińkowski zastępca głównego inspektora pracy, który wziął udział w dwóch sesjach panelowych tj.: „Kontrola w samorządach i instytucjach publicznych” oraz „Kontrola w biznesie”.

Moderatorem w obu sesjach był Krzysztof Kwiatkowski Prezes Najwyższej Izby Kontroli, natomiast prelegentami byli:

- w panelu „Kontrola w samorządach i instytucjach publicznych” - Bogusława Pilc – Dyrektor Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Dariusz Mińkowski – Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Janusz Wojciechowski – Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

- w panelu „Kontrola w biznesie” - Bogusława Pilc – Dyrektor Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Dariusz Mińkowski – Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Janusz Wojciechowski – Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, dr Marlena Sakowska-Baryła Partner w Sakowska-Baryła, Czplińska Kancelarii Radców Prawnych S.p., redaktor naczelna „ABI Expert”, Paweł Jaroszek – Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Tomasz Szymański – Doradca podatkowy Departamencie Kontroli Podatkowych Group Kancelarii Prawno Podatkowej.

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski omawiał m.in.: współpracę pomiędzy organami kontroli państwowej, najważniejsze ustalenia z kontroli przeprowadzanych w samorządach i instytucjach publicznych, uwarunkowania prawne przeprowadzania kontroli przez inspektorów pracy, najczęstsze nieprawidłowości stwierdzone w kontrolowanych firmach.

Okręgowy Inspektor Pracy Andrzej Świderski przedstawił przypadki braku anonimizacji protokołów pokontrolnych zamieszczanych na stronach internetowych samorządów i instytucji publicznych i podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi działań w celu doprowadzenia do stanu zgodnego przepisami prawa.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner146297
 • banner185267
 • banner205934
 • banner49895
 • banner201678
 • banner137411
 • banner185268
 • banner185269