19.10.2017

Szkolenie dla pracowników Hufców Pracy

W dniu 17.10.2017r. w siedzibie Ochotniczych Hufców Pracy Tomaszowie inspektor pracy Janusz krupa przeprowadził szkolenie dla pracowników 16 hufców, znajdujących się na terenie województwa łódzkiego na co dzień zajmujących się pracownikami młodocianymi, którzy odbywają przygotowanie zawodowe u pracodawców. Szkolenie dotyczyło przepisów prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem tematyki młodocianego pracownika, jego praw i obowiązków, a także obowiązków pracodawców zatrudniających młodocianych. Inspektor pracy za wygłoszenie wykładu otrzymał od Komendanta 5-13 Hufca Pracy Ireneusza Kołodzieja oprawione w ramkę Podziękowanie dla Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Piotrkowie Trybunalskim za przeprowadzenie szkolenia dla kadry pedagogicznej Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP z zakresu prawa pracy młodocianych.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269