19.10.2017

IV edycja szkolnej konferencji „Nauka – Edukacja – Rynek Pracy”

W dniu 16.10.2017r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sulejowie odbyła się IV edycja szkolnej konferencji pt. „Nauka – Edukacja – Rynek Pracy”,  w czasie której inspektor pracy Janusz Krupa przeprowadził wykład na temat praw i obowiązków pracowników młodocianych i obowiązków pracodawców, zatrudniających młodocianych. Spotkanie przybliżyło zagadnienia rynku edukacji i rynku pracy a dotyczyło przepisów prawa pracy ze szczególnym podkreśleniem tematyki młodocianego pracownika, wsparcia skierowanego do pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników, którzy są jednocześnie uczniami uczącymi się w szkołach zawodowych oraz instrumentów i usług rynku pracy w powiązaniu z rynkiem edukacji. W spotkaniu uczestniczyło 120 uczniów, nauczyciele ZSP w Sulejowie, rodzice, pracodawcy z miasta i powiatu piotrkowskiego oraz opoczyńskiego. Prezentację wygłaszali oprócz przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawiciele instytucji rynku pracy i edukacji.  GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner146297
 • banner185267
 • banner205934
 • banner49895
 • banner201678
 • banner137411
 • banner185268
 • banner185269