08.12.2017

Zatrudnienie cudzoziemców w świetle obowiązujących przepisów

W dniu 06.12.2017 roku starszy  inspektor pracy-główny specjalista Janusz Krupa w ramach prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy kampanii informacyjno-edukacyjnej „Pracuję legalnie” wygłosił wykład pt. „Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – omówienie wybranych zagadnień” w czasie   konferencji nt. „Zatrudnienie cudzoziemców w świetle obowiązujących przepisów i zmian wprowadzanych w 2018 roku”. Konferencja została zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku i Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Radomsku, a oficjalnego jej otwarcia dokonał Prezydent Radomska Jarosław Ferenc i V-ce Starosta Powiatu Radomszczańskiego Robert Zakrzewski. W konferencji uczestniczył także Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Ciecióra , pracodawcy powiatu radomszczańskiego i ich przedstawiciele ( 70 osób).

Konferencja była skierowana  do pracodawców, którzy planują zatrudnić lub zatrudniają cudzoziemców, miała również na celu przybliżenie zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy w zatrudnianiu obcokrajowców  oraz zapoznanie uczestników z prawami i obowiązkami zatrudnianego cudzoziemca jak i pracodawcy. Inspektor pracy omówił najważniejsze zagadnienia związane z pracą cudzoziemców w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, wymienił korzyści wykonujące z wykonywania „pracy legalnie” oraz zagrożenia związane z nielegalna pracą. Ponadto rozdał uczestnikom konferencji materiały prewencyjne Państwowej inspekcji Pracy – broszury pt. „Legalność zatrudnienia cudzoziemców”.

Oprócz przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy wykłady wygłosili prelegenci :

 • Pan Łukasz Więcek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku – „Sytuacja na lokalnym rynku pracy”
 • Pan Witold Świtkowski Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku –„Cudzoziemcy-szansa czy zagrożenie dla polskiego rynku pracy”
 • Pani Mariola Iskrzyńska –Strzałka Kierownik Oddziału Cudzoziemców. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców –„Zasady zatrudniania cudzoziemców na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę” – jakie dokumenty muszą być złożone, jakie dokumenty czekają pracodawców od 2018 roku.”
 • Pani Emilia Mróz Podporucznik Straży Granicznej w Łodzi –„Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców , prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom”.
 • Pani Marzena Kabacińska Kierownik Portalu Podatkowego Izby Administracji Skarbowej w Łodzi – „Opodatkowanie obcokrajowców zatrudnianych w Polsce”.

Przebieg Konferencji był filmowany przez Niezależną Telewizję Lokalną NTL z Radomska.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner146297
 • banner185267
 • banner205934
 • banner49895
 • banner201678
 • banner137411
 • banner185268
 • banner185269