19.02.2018

Szkolenie pracowników Zakładów Usług Leśnych

W dniu 15.02.2018 roku inspektor pracy Janusz Krupa, w związku z zaproszeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Piotrków Wojciecha Badury, uczestniczył w weryfikacji umiejętności ścinki drzew dla pracowników zatrudnionych w Zakładach Usług Leśnych, wykonujących na terenie Nadleśnictwa Piotrków prace związane z pozyskiwaniem drewna.

Przed częścią praktyczna odbyło się w siedzibie Nadleśnictwa Piotrków w Łęcznie szkolenie 20 pilarzy, w czasie którego inspektor pracy poinformował o Kampanii Państwowej Inspekcji Pracy pt. „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna!”, realizowanej w latach 2016-2018 i zapoznał szkolonych z zagrożeniami związanymi z pozyskiwaniem drewna. W trakcie szkolenia, które prowadził Inżynier Nadzoru Włodzimierz Biedroń i inżynier Roman Ojrzyński poruszane były następujące zagadnienia: regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania pracy na stanowisku pilarza, organizacja prac przy pozyskiwaniu drewna, technika ścinki i obalania, okrzesywanie, przerzynka oraz wyróbka asortymentów drzewnych.

Następnie odbyła się część terenowa, czyli praktyczna weryfikacja prawidłowości ścinki na powierzchni zrębowej w leśnictwie Przygłów. Pracownicy leśni w 3 grupach wykonywali ścinke drzew i inne prace związane z pozyskiwaniem drewna, które były oceniane punktowo przez specjalistów: inż. Włodzimierza Biedronia, inż. Romana Ojrzyńskiego i Leśniczego Leśnictwa Przygłów Zbigniewa Grabałowskiego. Pracownicy, którzy uzyskali największą liczbę punktów otrzymali nagrody rzeczowe.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner146297
 • banner185267
 • banner205934
 • banner49895
 • banner201678
 • banner137411
 • banner185268
 • banner185269