21.02.2018

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz innym zagrożeniom psychospołecznym w pracy

ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW

  Do udziału w programie prewencyjnym Państwowej Inspekcji Pracy

Pt: „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz innym zagrożeniom psychospołecznym w pracy”

Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza do udziału w programie, którego zadaniem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy. Celem programu jest dostarczenie wiedzy na temat stresu i innych zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy oraz identyfikacja tego rodzaju zagrożeń i przeciwdziałanie im.

W ramach programu proponujemy:

 • Bezpłatne szkolenia dla pracowników odbywające się na terenie  Państwa firmy (szczegółowy opis w załączeniu)
 • Dostarczenie materiałów, publikacji odnośnie zagadnienia.
 • Przeprowadzenie bezpłatnego badania poziomu stresu za pomocą Skali Ryzyka Psychospołecznego - narzędzia przygotowanego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

Po przeprowadzeniu badania zostanie dla Państwa firmy przeprowadzony raport zawierający wyniki badania i propozycję  środków zaradczych, z których możecie  Państwo skorzystać, aby zminimalizować poziom stresu w swojej firmie.

Szkolenia i badanie stresu stanowią łączną ofertę.

Pracodawcy zainteresowani udziałem w programie proszeni są o przybycie (lub przysłanie swoich przedstawicieli) na szkolenie  odbywające się na terenie Okręgowego Inspektoratu pracy w Łodzi, ul. Kościuszki 123, w terminie  04.04.2018,  w godzinach 10.00-13.00.

Szkolenie w dniu 13.03.2018 r. zostało odwołane. Za utrudnienia przepraszamy.

Na szkoleniu uzyskają Państwo informacje:

 • odnośnie zagrożeń psychospołecznych i sposobów zapobiegania im
 • odnośnie szczegółów proponowanego programu

Będzie można ustalić terminy szkoleń dla pracowników i termin badania poziomu stresu za pomocą SRP.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przysłanie zgłoszenia.

Zgłoszenia do udziału w powyższym szkoleniu prosimy kierować na adres e-mail: marta.kwiatkowska@lodz.pip.gov.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer: (42) 6351228 (pon-śr)

Dziękujemy za udział w programie.

 

Oferta bezpłatnych szkoleń:

Zapraszam na  BEZPŁATNE szkolenia odbywające się NA TERENIE ZAINTERESOWANYCH FIRM. Szkolenia i badanie są częścią programu prewencyjnego pt;” Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy„. Realizowane są przez psychologa OIP Łódź, Martę Kwiatkowską.

 

 1. „Stres i sposoby radzenia sobie  z nim”

 • Przeznaczone dla chętnych pracowników i kadry  kierowniczej
 • Czas trwania: 180 min.(czas trwania do uzgodnienia)

 

Ramowy program szkolenia:

 • Fizjologiczne i psychologiczne mechanizmy stresu
 • Jakie są rodzaje stresu ?
 • Co nas  stresuje -  rozpoznawanie stresorów zawodowych
 • Rozpoznawanie pierwszych objawów stresu u siebie
 • Typy osobowości szczególnie narażone na działanie stresu
 • Skutki zdrowotne stresu
 • Jak  zapobiegać i jak radzić sobie z już zaistniałym stresem
 • Wybrane techniki: Zmiana sposobu myślenia i postrzegania, asertywność, skuteczna komunikacja interpersonalna, techniki wizualizacyjne, relaks progresywny i autogenny
 • Sposoby bezstresowego motywowania pracowników

 

2. Szkolenie. „Naruszania godności człowieka w miejscu pracy: mobbing dyskryminacja.”

 • Przeznaczone dla chętnych pracowników i kadry  kierowniczej
 • Czas trwania: 90 min.
 • Terminy do uzgodnienia
 • Szkolenie odbywa się na terenie placówki zamawiającej szkolenie

 

Ramowy program szkolenia:

 • Różnicowanie pojęć: mobbing, dyskryminacja
 • Charakterystyczne cechy mobbingu
 • Mobbing jako proces
 • Czynniki sprzyjające zachowaniom mobbingowym
 • Minimalizowanie czynników ryzyka wystąpienia mobbingu
 • Zdrowotne skutki mobbingu
 • Możliwości dochodzenia swoich praw w sytuacji mobbingu i dyskryminacji

 

 

3. Skuteczne motywowanie i zarządzanie zespołem pracowników”

 • Przeznaczona dla kadry kierowniczej
 • Czas trwania: 180 min. (można ustalać wg. potrzeb odbiorców)
 • Szkolenie odbywa się na terenie placówki zamawiającej szkolenie

   

 Ramowy program szkolenia:

  1.Style zarządzania(plusy, minusy, efektywność)

  2.Wzorce komunikowania w zarządzaniu ludźmi

 • Bariery komunikacyjne
 • Techniki aktywnego słuchania

  3.Skuteczne motywowanie pracowników

 • Trochę teorii motywacji
 • System motywacyjny w organizacji
 • Rozpoznawanie potrzeb pracowników jako narzędzie motywacji
 • Informacje zwrotne jako narzędzie motywowania(konstruktywna krytyka, pochwała)
 • Expose szefowskie
 • Kary i nagrody jako narzędzie motywowania(algorytm karania i nagradzania)

 

4. Skuteczna komunikacja w rozwiązywaniu konfliktów:

 • Przeznaczona dla kadry kierowniczej
 • Czas trwania: 120 min. 

  Ramowy program szkolenia:

 • Co to jest konflikt?
 • Formy konfliktów.
 • Wzory zachowań w sytuacjach konfliktowych.
 • Przykładowy konflikt.
 • Strategie rozwiązywania konfliktów.
 • Formułowanie problemu negocjacyjnego.
 • Elementy negocjacji..
 • Skuteczna komunikacja w zapobieganiu konfliktom
 • Bariery komunikacyjne.
 • Mediacje.

GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269