• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

23.07.2018

Ograniczenie handlu w niedzielę i święta - zgłaszanie naruszeń postanowień ustawy

Ograniczenia w prowadzeniu handlu w niedziele i święta - zgłaszanie naruszeń przepisów ustawy
Zgłoszenia naruszeń przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni rejestrowane są za pomocą poczty głosowej pod numerem 506 803 674.
Dokonując zgłoszenia należy podać nazwę i adres podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, datę naruszenia oraz okoliczności uzasadniające podejrzenie naruszenia przepisów prawa.
Informacje pozyskane w wyniku zgłoszeń zostaną wykorzystane przy planowaniu czynności kontrolnych.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne