26.04.2018

KONKURS WIEDZY O ZASADACH BHP DLA UCZNIÓW Z ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH

W dniu 19 kwietnia 2018 r. w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Łodzi przy ul. Brzozowej 3 odbył się etap regionalny XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie Od Startu”.

konkurs w Izbie Rzemieślniczej 1

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy o przepisach prawnej ochrony pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle.

Do etapu regionalnego konkursu wiedzy przystąpiło 17 uczniów reprezentujących 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Poddębicach, Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku, Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu, Zespół Szkół nr 1 w Zgierzu.

Zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu pisemnego testu składającego się z 50 pytań (jednokrotnego wyboru) z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Za każdą prawidłową odpowiedź można było uzyskać 1 punkt.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce: Marcin Żak – z Zespołu Szkół nr 1 w Zgierzu (45 punktów),

II miejsce: Honorata Marciniak - z Zespołu Szkół nr 1 w Zgierzu (44 punkty),

III miejsce: Maciej Stefański - z Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu (42)

konkurs w Izbie Rzemieślniczej 3
 

Organizatorem konkursu na etapie regionalnym była Izba Rzemieślnicza w Łodzi oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi przy współpracy Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi ufundował nagrody dla zwycięzców – sprzęt elektroniczny.

konkurs w Izbie Rzemieślniczej 2
 

Wyrażamy serdecznie podziękowania dla pracowników Izby Rzemieślniczej w Łodzi za zorganizowanie konkursu oraz dla nauczycieli ze Szkół ponadgimnazjalnych za zaangażowanie i przygotowanie uczniów.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom a laureatom życzymy powodzenia w finale konkursu w Warszawie !!!

 


GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269