27.04.2018

Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych

W dniu 23 kwietnia 2018 r. odbyły się w Łodzi uroczyste obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych zorganizowane już po raz 27 przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność". Współorganizatorami obchodów byli Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy im prof. Jerzego Nofera w Łodzi.  W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, służb mundurowych oraz społeczni inspektorzy pracy i działacze związkowi z NSZZ „Solidarność”. Uczestników konferencji powitał przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc, a następnie zabrali głos zaproszeni goście.  Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi reprezentował Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi Grażyna Ślawska, która zwróciła uwagę na zakres działalności Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie wypadków przy pracy. Pamięć poszkodowanych została uczczona zapaleniem okolicznościowych zniczy.

W dalszej części Konferencji starszy inspektor pracy główny specjalista Marta Boguszewska wygłosiła referat nt.: „Wypadki przy pracy w województwie łódzkim na podstawie danych z kontroli przeprowadzonych w 2017 roku przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi”.     Dr n. med. Jadwiga Siedlecka przedstawiła zagadnienie  „Zaburzenia snu a ryzyko wypadku.”. Natomiast Nadinspektor Dariusz Bończak zreferował temat „Analiza wybranych wypadków przy pracy. Przyczyny i środki zapobiegawcze”. Istotnym punktem spotkania była dyskusja, a prowadzący odpowiadali na pytania uczestników.

Relacje z konferencji przygotowali Telewizja Polska Łódź, Telewizja TOYA, Radio Łódź.

 GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner146297
 • banner185267
 • banner205934
 • banner49895
 • banner201678
 • banner137411
 • banner185268
 • banner185269