07.05.2018

Porozumienie z Łódzką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi

W dniu 20 kwietnia 2018 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi zostało podpisane Porozumienie o współpracy, pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi reprezentowanym przez Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi Andrzeja Świderskiego, a Łódzką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi reprezentowaną przez Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi Barbarę Stanisławę Günther.

Porozumienie z Łódzką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy 1
fot. Dominik Marusik – ŁWK OHP

 

W ramach współdziałania Strony zobowiązały się do monitorowania warunków zatrudnienia młodzieży, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, kontroli przestrzegania przepisów prawa przez pracodawców w odniesieniu do młodocianych pracowników, wykluczeniu zagrożeń dla zdrowia młodzieży w miejscu pracy, wdrożenia bezpiecznych metod pracy.

Porozumienie z Łódzką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy 2
fot. Dominik Marusik - ŁWK OHP

 

Ponadto  Strony w ramach porozumienia zobowiązały się również do organizowania szkoleń w zakresie przepisów dotyczących ochrony pracy, w tym w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dla etatowych pracowników Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP, udostępniania i przekazywania materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących bezpiecznej pracy młodzieży, wzajemnego przekazywania informacji i ocen dotyczących warunków pracy i stanu przestrzegania prawa pracy w zakładach pracy zatrudniających młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem hufców pracy, organizacji konkursów wiedzy o ochronie pracy dla młodzieży – uczestników OHP.

Porozumienie z Łódzką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy 3
fot. Dominik Marusik - ŁWK OHP


GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner146297
 • banner185267
 • banner205934
 • banner49895
 • banner201678
 • banner137411
 • banner185268
 • banner185269