17.07.2018

Szkolenie SIP w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów

W dniu 08.06.2018 roku starszy inspektor pracy-główny specjalista Janusz Krupa na wniosek Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów Pana Mariana Kowalskiego przeprowadził szkolenia społecznych oddziałowych inspektorów pracy. W szkoleniu uczestniczyło 55 społecznych inspektorów pracy PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, w czasie którego omówione zostały następujące zagadnienia:

 • regulacje prawne, dotyczące społecznej inspekcji pracy
 • organizacja społecznego nadzoru nad warunkami pracy,
 • zadania, uprawnienia i rola społecznych inspektorów pracy w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy
 • wypadki przy pracy, choroby zawodowe i związana z nimi profilaktyka
 • współpraca Państwowej Inspekcji Pracy ze związkami zawodowymi

 

Szkolenie SIP w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów mówcy
 

Wszyscy, uczestniczący w szkoleniu społeczni inspektorzy pracy i przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych, otrzymali od inspektora pracy wydany przez Główny Inspektorat Pracy poradnik pt. „ Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy”, a także poradnik pt. „Wypadek przy pracy”. 
 

Szkolenie SIP w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów sala


Szkolenie SIP w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów inspektor pracy


Szkolenie SIP w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów wykład
 


GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner146297
 • banner185267
 • banner205934
 • banner49895
 • banner201678
 • banner137411
 • banner185268
 • banner185269