Szkolenie SIP w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów

W dniu 08.06.2018 roku starszy inspektor pracy-główny specjalista Janusz Krupa na wniosek Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów Pana Mariana Kowalskiego przeprowadził szkolenia społecznych oddziałowych inspektorów pracy. W szkoleniu uczestniczyło 55 społecznych inspektorów pracy PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, w czasie którego omówione zostały następujące zagadnienia:

 

Szkolenie SIP w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów mówcy
 

Wszyscy, uczestniczący w szkoleniu społeczni inspektorzy pracy i przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych, otrzymali od inspektora pracy wydany przez Główny Inspektorat Pracy poradnik pt. „ Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy”, a także poradnik pt. „Wypadek przy pracy”. 
 

Szkolenie SIP w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów sala


Szkolenie SIP w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów inspektor pracy


Szkolenie SIP w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów wykład