• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

17.07.2018

III Konferencja UDT „Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych w procesach produkcyjno-magazynowych”.

W dniach 7 i 8 czerwca 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Ossa pod Rawą Mazowiecką odbyła się konferencja „Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych w procesach magazynowych”. Organizatorem Konferencji był Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi. Rolę gospodarza pełnił Pan Jerzy Sokołowski dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Łodzi. W konferencji z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy udział wzięli Pan Andrzej Świderski Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi oraz starszy inspektor pracy - główny specjalista Pani Marta Boguszewska, starszy inspektor pracy - specjalista Pani Urszula Wojciechowska i nadinspektor pracy Pan Dariusz Bończak.

Okręgowy Inspektor Pracy Pan Andrzej Świderski odczytał list skierowany przez Głównego Inspektora Pracy Pana Wiesława Łyszczka do organizatorów i uczestników konferencji.

Tematyką konferencji, podobnie jak w latach ubiegłych, były wymagania dotyczące bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń. Zaproszeni prelegenci omawiali zagadnienia dotyczące: systemów zarządzania jakością, ekonomicznych aspektów bezpieczeństwa pracy w praktyce, diagnostyki akustycznej w obiektach produkcyjno-magazynowych czy zastosowania nowoczesnych urządzeń transportu bliskiego w procesach produkcyjno-magazynowych i automatyzacji transportu wewnątrzzakładowego - rozwiązań alternatywnych. W pierwszym dniu konferencji nadinspektor pracy Dariusz Bończak  przedstawił prezentację nt. „BHP przy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych wykorzystywanych w pracach magazynowych. Analiza wybranych wypadków przy pracy” – uwzględniającą przykłady zaczerpnięte z doświadczenia i praktyki inspektorskiej.

W drugim dniu konferencji Pani Urszula Wojciechowska przedstawiła wymagania dotyczące zatrudniania obcokrajowców pt. „Zatrudnianie obcokrajowców. Problematyka dotycząca legalności zatrudnienia”. Obie prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników konferencji, co przełożyło się na szereg pytań i rozmów kuluarowych.

Pracownicy Urzędu Dozoru Technicznego omówili wymagania dotyczące nowelizacji przepisów przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, instalacji LPG w wózkach jezdniowych podnośnikowych oraz systemów oceny zgodności w zakresie obowiązków producentów maszyn względem użytkowników. Firma STILL Polska Sp. z o.o. przedstawiła rozwiązania dotyczące automatyzacji i autonomicznych  rozwiązań w transporcie magazynowym, zapewniające bezpieczeństwo oraz odpowiednią wydajność pracy. Przedstawiciel firmy Mateco Podesty Ruchome Sp. z o.o. zaprezentował zastosowanie nowoczesnych urządzeń transportu bliskiego w procesach produkcyjno-magazynowych. Ciekawe rozwiązania zabezpieczeń i prawidłowe użytkowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości podczas wykonywania prac w magazynach zaprezentowała łódzka firma  „Protekt”. Przedstawiciele Politechniki Łódzkiej z Katedry Zarządzania Produkcją
i Logistyki omówili ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy w praktyce gospodarczej oraz na bazie przykładu (wypadku śmiertelnego) wymagania dotyczące oceny zgodności maszyn i urządzeń technicznych w kontekście badania przyczyn wypadków przy pracy.

Po zakończeniu każdej prezentacji uczestnicy konferencji zadawali pytania osobom przedstawiającym poszczególne zagadnienia związane z omawianą tematyką. Również w kuluarach trwały ożywione dyskusje i wymieniano się doświadczeniami i spostrzeżeniami w zakresie bezpieczeństwa oraz organizacji prac magazynowych i logistyki. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele kadry kierowniczej, specjaliści z firm zajmujących się logistyką oraz magazynowaniem, pracodawcy z sektora publicznego i prywatnego, przedstawiciele służb BHP, służb utrzymania ruchu oraz przedstawiciele uczelni i jednostek badawczych. W konferencji udział wzięło 105 osób!


GIP Przejdź do GIP Porady prawne