03.08.2018

Porozumienie z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych w Warszawie - Oddział w Łodzi

W dniu 31 lipca 2018 r. w siedzibie Oddziału Łódzkiego PFRON zostało podpisane Porozumienie o współpracy, pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi reprezentowanym przez Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi Andrzeja Świderskiego, a Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych w Warszawie - Oddział w Łodzi reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału Łódzkiego PFRON Władysława Skwarkę.

W ramach współdziałania Strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń, które służyć będą intensyfikacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez upowszechnianie informacji o korzyściach związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, rozwiązaniach prawnych oraz przywilejach.

Ponadto  Strony zobowiązały się do:

- wzajemnej wymiany informacji, konsultacji w kontekście przepisów Kodeksu pracy
i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- podejmowanie wspólnych działań inicjujących organizację konferencji, szkoleń,        seminariów ,warsztatów dla pracodawców zatrudniających i chcących zatrudnić osoby niepełnosprawne,

- działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników PFRON i OIP w Łodzi,
w tym współpraca przy opracowywaniu programu szkoleń, wymianę wykładowców,
w miarę potrzeb i możliwości udziału w kursach i szkoleniach organizowanych przez strony na zasadzie wzajemności,

- opracowanie wspólnej literatury - broszury/periodyku dla pracodawców.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269