14.08.2018

Cztery bezpłatne szkolenia organizowane w ramach Kampanii informacyjno-edukacyjnej „Pracuję legalnie!”

Cztery bezpłatne szkolenia organizowane w ramach  Kampanii informacyjno-edukacyjnej „Pracuję legalnie!” w województwie łódzkim (www.prawawpracy.pl) przez Urząd Miasta Łodzi, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi,  Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.

25 września 2018 r. (wtorek) Sala szkoleniowa Urzędu Miasta Łodzi (al. Politechniki 32, pok. 114):

1. godz. 09.30-10.30 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,

2. godz. 10.45-11.15 Koordynacja zabezpieczenia społecznego dla obywateli państw trzecich,

3. godz. 11.30-12.30 Legalność zatrudnienia cudzoziemców- stan prawny obowiązujący od 01.01.2018 r.,

4. godz. 12.45-14.45 Podstawy prawne zatrudnienia – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło – aspekty prawne i faktyczne.

Odrębne zapisy na każde ze szkoleń  https://przedsiebiorczosc.lodz.pl/szkolenia

 

Szczegóły dotyczące szkoleń:

1) Urząd Miasta Łodzi oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi  zapraszają na szkolenie „Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych”.

Termin: 25.09.2018 r.
Godzina: 9.30 – 10.30
Miejsce: sala szkoleniowa Urzędu Miasta Łodzi  (al. Politechniki 32, pok. 114)

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

Program:

 1. Zakres ubezpieczeń społecznych w przypadku umowy o pracę i umowy zlecenia.
 2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym pracowników.
 3. Podstawa wymiaru składek pracowników  i sposób ich finansowania.
 4. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zleceniobiorców.
 5. Podstawa wymiaru składek zleceniobiorców i sposób ich finansowania.
 6. Zbieg umowy o pracę z umową zlecenia.
 7. Obowiązek rozliczania składek  na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.
 8. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń społecznych pracowników i zleceniobiorców.

 

2) Urząd Miasta Łodzi oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi  zapraszają na szkolenie „Koordynacja zabezpieczenia społecznego dla obywateli państw trzecich

Termin: 25.09.2018 r.
Godzina: 10.45  – 11.15
Miejsce: sala szkoleniowa Urzędu Miasta Łodzi  (al. Politechniki 32, pok. 114)

Program

 1. Źródła prawa koordynacji zabezpieczenia społecznego UE
 2. Zasada generalna koordynacji oraz wyjątki:
  • Delegowanie pracowników
  • Podstawa wymiaru składek
  • Delegowanie działalności na własny rachunek
  • Praca najemna w dwóch lub kilku państwach członkowskich
  • Działalność na własny rachunek w dwóch lub kilku państwach członkowskich
  • Praca najemna i działalność na własny rachunek w dwóch lub kilku państwach członkowskich
 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom dla obywateli państw trzecich , którzy pracują bądź prowadzą działalność gospodarczą na terenie państw członkowskich.

 

3) Urząd Miasta Łodzi oraz Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zapraszają na szkolenie „Legalność zatrudnienia cudzoziemców – stan prawny obowiązujący od 01.01.2018 r.”

Termin: 25.09.2018 r.
Godzina: 11.30  – 12.30
Miejsce: sala szkoleniowa Urzędu Miasta Łodzi  (al. Politechniki 32, pok. 114)

Program:

Różne formy legalnego zatrudnienia cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 01.01.2018 r.

Prowadzący:

Starszy Inspektor Pracy Specjalista Urszula Wojciechowska  z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.

 

4) Urząd Miasta Łodzi oraz Państwa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zapraszają na szkolenie „Podstawy prawne zatrudnienia – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło – aspekty prawne i faktyczne.”

Termin: 25.09.2018 r.
Godzina: 12.45  – 14.45
Miejsce: sala szkoleniowa Urzędu Miasta Łodzi  (al. Politechniki 32, pok. 114)

Podstawy prawne zatrudnienia – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło – aspekty prawne i faktyczne

Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne m. in. umowy zlecenia, umowy o dzieło – aspekty prawne i faktyczne.  Minimalne wynagrodzenie przy umowach o pracę oraz umowach zlecenie i umowach o świadczenie usług. Założenia kampanii Państwowej Inspekcji Pracy „Pracuję legalnie!” ( www.prawawpracy.pl ). Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. 

Starszy Inspektor Pracy Specjalista Kamil Kałużny z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.


GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269