07.09.2018

VII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kultura bezpieczeństwa”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego wraz z opiekunami (nauczycielami) do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Kultura Bezpieczeństwa”. Konkurs towarzyszy programowi edukacyjnemu „Kultura Bezpieczeństwa” i jest organizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział, a laureaci i wyróżnieni interesujące nagrody rzeczowe. 
Ważne daty:
15.10.2018 r. – końcowy termin nadsyłania prac konkursowych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi
25.10.2018 r. – rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową
02.11.2018 r. – powiadomienie laureatów konkursu oraz szkół o terminie ogłoszenia wyników
II poł. listopada 2018 r. – podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Zakres konkursu:
Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredka, farby, collage itp.) w formie płaszczyznowej na arkuszu papieru formatu A3. (UWAGA – prace na innych formatach nie będą oceniane).
Temat pracy związany  z zagadnieniami prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej lub zasad udzielania pierwszej pomocy.
Każda z prac konkursowych powinna być opatrzona godłem (pseudonimem). Do prac/-y należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem (pseudonimem), zawierającą wewnątrz następujące informacje: imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły i klasa.
Poniżej zamieszczamy plik zawierający Regulamin VII Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura Bezpieczeństwa” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym z terenu województwa łódzkiego, w roku szkolnym 2018/2019, klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (proszę o zapoznanie się), druk zgody na przetwarzanie danych osobowych (warunek konieczny) oraz prezentacje wizerunku (warunek konieczny dla laureatów i wyrożnionych)


Pobierz

klauzula informacyjna RODO konkurs plastyczny .pdf 70,12 KB pobierz
zgody przetwarzenie wizerunek RODO.pdf 93,23 KB pobierz
Regulamin VII konkursu plastycznego 2018 2019.pdf 115,67 KB pobierz

GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner146297
 • banner185267
 • banner205934
 • banner49895
 • banner201678
 • banner137411
 • banner185268
 • banner185269