• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

26.09.2018

Szkolenie w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale

W dniu 25 września 2018 r. w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale, na wniosek Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”, odbyło się szkolenie dla 200 działaczy związkowych z całego kraju. Szkolenie prowadził kierownik piotrkowskiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi nadinspektor pracy Andrzej Cegła. 

W trakcie szkolenia poruszane były zagadnienia dotyczące uprawnień zakładowych organizacji związkowych i społecznej inspekcji pracy, zasady tworzenia prawa zakładowego z punktu widzenia organizacji związkowych oraz wybrane zagadnienia z czasu pracy, wynagrodzeń i regulacji dotyczących zawierania umów o pracę na czas określony.GIP Przejdź do GIP Porady prawne