• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

03.10.2018

Bezpłatne szkolenie dla społecznych inspektorów pracy w dniu 19 października 2018 r.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi organizuje bezpłatne szkolenie dla zakładowych i oddziałowych społecznych inspektorów pracy, które odbędzie się w dniu 19 października 2018 r. (piątek) o godzinie 10.00 w naszej siedzibie w Łodzi, Al. Kościuszki 123 (sala konferencyjna, I piętro).

 Podczas spotkania omówione zostaną następujące tematy:

• „ Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym – przepisy obowiązujące od 10 sierpnia 2018 r.

Analiza wybranych wypadków przy pracy. Przyczyny i środki zapobiegawcze.”

– wykładowca: Dariusz Bończak – nadinspektor pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi,

• „Aspekty prawne i faktyczne działalności społecznego inspektora pracy.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 2018 r. sygn. akt K 6/15 (Dz. U. 2018.830 z dnia 2 maja 2018 r.) odnoszący się do niektórych przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163, ze zm.).

Zmiany ustawy kodeks pracy dokonane ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.357  z dnia 13 lutego 2018 r.) dotyczące monitoringu i monitoringu poczty elektronicznej.”

– wykładowca: Kamil Kałużny – starszy inspektor pracy specjalista, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi,

• Dyskusja i odpowiedzi m. in. także na wcześniej zgłoszone pytania.

Przewidywany łączny czas trwania szkolenia – 3 godziny.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie Państwa udziału w wybranym terminie do dnia 15 października br. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (link poniżej).

fobjectid 189112

Ilość miejsc ograniczona.

Proszę w formularzu zadawać konkretne pytania dotyczące prawa pracy, bhp, działalności społecznych inspektorów pracy. (Państwa pytania dotyczące stanów prawnych i faktycznych u pracodawców są najważniejsze. Jeśli pytania będą dotyczyć np. zapisów w regulaminach pracy, regulaminach wynagradzania, umowach o pracę proszę takie dokumenty przynieść na szkolenie).


GIP Przejdź do GIP Porady prawne