• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

10.10.2018

Spotkanie w ramach porozumienia pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Pracy

W dniu 03 października 2018 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach odbyło się spotkanie w ramach realizacji Porozumienia zawartego w dniu 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Pracy, w którym uczestniczyli Marzena Rabisz dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, Marian Jesionowski zastępca dyrektora  Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, Andrzej Świderski okręgowy inspektor pracy z Łodzi, Adam Derza okręgowy inspektor pracy z Kielc oraz Piotr Grabiński starszy inspektor pracy specjalista z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.

Podczas spotkania omówiono:

·         uwarunkowania dotyczące kontroli przedsiębiorców wynikające z przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

·         stan wypadkowości w zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach za lata 2011 – 2017 i do 30 września 2018 roku,

·         okoliczności i przyczyny wybranych wypadków zaistniałych w latach 2016 – 2018 w krajowym górnictwie odkrywkowym i w przedsiębiorstwach górniczych poza zakładami górniczymi,

·         problematykę w zakresie kształtowania i wdrażania przyjaznej dla pracowników bezpiecznej organizacji pracy i warunków pracy – w oparciu o doświadczenia inspektorów pracy i nadzoru górniczego.

Podsumowaniem obrad była dyskusja dotycząca współpracy organów Państwowej Inspekcji Pracy i nadzoru górniczego na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w kontrolowanych i nadzorowanych zakładach.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne