12.10.2018

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” na rok szkolny 2018/2019

W dniu 2 października 2018 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zainaugurował trzynastą edycję programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” na rok szkolny 2018/2019. Celem programu jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, a także podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży szkolnej i akademickiej z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” jest realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli.

W trakcie spotkania zapoznano nauczycieli ze szczegółami realizacji programu. Przekazano informacje o planowanych na bieżący rok szkolny konkursach – Międzyszkolnym konkursie plastycznym oraz Ogólnopolskim konkursie wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”. Nauczyciele otrzymali materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, podręcznik z płytą DVD „Kultura bezpieczeństwa” oraz wydawnictwa dotyczące ochrony pracy przygotowane przez nasz Urząd. W drugiej części spotkania odbyło się szkolenie dotyczące mobbingu i dyskryminacji.  

Za pośrednictwem nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona młodzieży, która wkrótce aktywnie wkroczy na rynek pracy. Pragniemy zainteresować młodzież szkolną problematyką kultury bezpieczeństwa w środowisku pracy i jej popularyzacją w społeczeństwie.

Nauczyciele, którzy przeprowadzą z młodzieżą przynajmniej dwie lekcje z zakresu prawa pracy, bhp, ergonomii, fizjologii, postępowania w sytuacji zagrożeń, wypadków, awarii, otrzymają od Państwowej Inspekcji Pracy świadectwa udziału w tegorocznej edycji programu. W trakcie całego okresu realizacji programu nauczyciele uczestniczący w przedsięwzięciu mogą skorzystać z merytorycznej pomocy Państwowej Inspekcji Pracy. Zachęcamy Szkoły do zapraszania pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi (inspektorów pracy, psychologa), w celu przeprowadzenia zajęć z młodzieżą w szkole, w wybranym zakresie objętym tematyką programu.

 

Harmonogram realizacji „Kultury bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2018/2019:

 • 02.10.2018 r. – inauguracja programu „Kultura bezpieczeństwa”
 • 15.10.2018 r. – termin nadsyłania prac plastycznych do OIP Łódź
 • październik 2018 – marzec 2019 – realizacja programu przez nauczycieli – minimum 2 godziny lekcyjne zajęć z uczniami w zakresie objętą tematyką programu
 • do 31.10.2018 r. – zgłaszanie przez szkoły chęci organizacji etapu szkolnego (poprzez kartę zgłoszenia Szkoły do etapu szkolnego – karta do pobrania poniżej)
 • 02.11.2018 r. - powiadomienie laureatów i autorów prac wyróżnionych o terminie uroczystego podsumowania i ogłoszenia wyników konkursu plastycznego
 • do 25.11.2018 r. – przeprowadzenie w szkołach I etapu (szkolnego) konkursu  „Poznaj swoje prawa w pracy”
 • do 30.11.2018 r. – przesłanie do OIP Łódź kart zgłoszenia uczestników etapu (regionalnego), dwóch uczniów reprezentuje szkołę na etapie regionalnym - karta zgłoszenia Szkoły do etapu regionalnego – do pobrania poniżej
 • II poł. listopada 2018 r. – uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego w OIP
  w Łodzi
 • do 10.03.2019 r. – przeprowadzenie przez OIP Łódź etapu regionalnego konkursu  „Poznaj swoje prawa w pracy”
 • do 30.04.2019 r. – przeprowadzenie przez Główny Inspektorat Pracy w Warszawie etapu centralnego konkursu  „Poznaj swoje prawa w pracy”
 • do 31.03.2019 r. – przesłanie przez szkoły do OIP Łódź „sprawozdania z realizacji programu” oraz „Ankiety” - do pobrania poniżej
 • maj – czerwiec 2019 r. – uroczyste podsumowanie programu, wręczenie zaświadczeń

 

Wszelkie pytania dotyczące programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” prosimy kierować do koordynatora programu Marka Kostrzewskiego z OIP w Łodzi.

Tel: 42 635 12 28 lub 502 874 872

poczta e-mail: marek.kostrzewski@lodz.pip.gov.pl

faks do OIP Łódź: 42 636 85 13

WAŻNE:

Prosimy aby każdy nauczyciel zgłaszający się do programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” wypełnił poniżej zamieszczoną deklarację udziału oraz przesłał ją do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.

Materiały do pobrania dla nauczycieli znajdują się poniżej strony:

 1. Deklaracja udziału w programie
 2. Wzór sprawozdania szkoły z realizacji programu  
 3. Regulamin konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”
 4. Baza pytań dla szkół na etap szkolny konkursu „Poznaj Swoje Prawa w Pracy”
 5. Karta zgłoszenia szkoły do etapu szkolnego konkursu „Poznaj Swoje Prawa w Pracy”
 6. Karta zgłoszenia szkoły do etapu regionalnego konkursu „Poznaj Swoje Prawa w Pracy”
 7. Plakat promujący konkurs „Poznaj Swoje Prawa w Pracy”
 8. Ankieta dla nauczycieli, którzy wzięli udział w programie. Prosimy o wypełnienie i przekazanie ankiety do końca marca 2019 r., która pozwoli nam na lepsze dostosowanie realizowanych działań do potrzeb i oczekiwań nauczycieli i młodzieży.

Dodatkowo informacje o konkursie „Poznaj Swoje Prawa w Pracy” pod adresem:

https://www.pip.gov.pl/pl/konkursy/konkursy-karty/73195,konkursy-pip.html

 


Pobierz

1. deklaracja udzialu w programie.pdf 41,15 KB pobierz
2. wzor sprawozdania z realizacji programu.pdf 22,4 KB pobierz
3. poznaj swoje prawa w pracy regulamin.pdf 55,39 KB pobierz
4. baza pytan na etap szkolny.pdf 400,6 KB pobierz
5. karta zgloszenia szkoly do etapu szkolego.pdf 47,7 KB pobierz
6. karta zgloszenia uczestnikow do etapu regionalnego.pdf 44,33 KB pobierz
7. plakat Poznaj Swoje Prawa w Pracy.pdf 3,42 MB pobierz
8. ankieta dla nauczycieli.pdf 68,19 KB pobierz

GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269