• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

17.10.2018

Bezpłatne szkolenie: Możliwości i warunki zatrudniania cudzoziemców.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i mając na uwadze stale zmieniające się przepisy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa w partnerstwie z najważniejszymi urzędami państwowymi, zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań.

Możliwości i warunki zatrudniania cudzoziemców (stan prawny po 01.01.2018 r.).

szanujsiebie
 

Piątek 26 października 2018 | godz. 09.00 – 11.00
siedziba Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Narutowicza 34, 90-135 Łódź

Szkolenie przeprowadzi Starszy Inspektor Pracy Specjalista Urszula Wojciechowska z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, nazwę firmy oraz dane do kontaktu (mail) prosimy kierować na adres: biuro@izba.lodz.pl do końca dnia 24 października.

Spotkanie odbywa się w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Pracuję legalnie!”  - www.prawawpracy.pl

 

„Pracuję legalnie!” to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z obszaru legalności zatrudnienia, której realizacja planowana jest na lata 2017 - 2019. Jej zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Kampania kierowana jest do pracodawców, rolników i pracowników (również spoza UE – ze szczególnym uwzględnieniem pracowników z Ukrainy).

 

Cele działania:

  • Propagowanie wyboru pracy legalnej w miejsce zatrudnienia w „szarej strefie” i przyjmujących ofertę pracy nielegalnej;
  • Uświadomienie pracującym korzyści wynikających z wykonywania „pracy legalnie” oraz zagrożeń wypływających z wykonywania pracy nierejestrowanej lub deklarowanej fałszywie;
  • Piętnowanie niedozwolonych praktyk stosowanych przez tych pracodawców, którzy decydują się na powierzanie pracy z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
  • Informowanie o formach i możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej Państwowej Inspekcji Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości.

GIP Przejdź do GIP Porady prawne