23.11.2018

Wojewódzkie podsumowanie działań prewencyjno-promocyjnych w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w 2018r.

W dniu 21 listopada 2018 roku w Sali Konferencyjnej Łódzkiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Łodzi odbyło się uroczyste podsumowanie działań prewencyjno-promocyjnych podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w 2018 r. Podczas spotkania wręczone zostały nagrody zwycięzcom etapu regionalnego XXV edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, konkursu „Buduj bezpiecznie”, konkursu „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”. Pracodawcom biorącym udział w programie przestrzegania prawa pracy w małych zakładach (zatrudniających do 9 pracowników) wręczono Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy. Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy otrzymały także Zakłady Usług Leśnych. Zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego PIP odebrali również pracodawcy, którzy brali udział w programie „Ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna”.

Odznakę Honorową za Zasługi na Rzecz Ochrony Pracy, z upoważnienia Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka, wręczył Andrzej Kwaliński – Zastępca Głównego Inspektora Pracy Waldemarowi Krencowi – Przewodniczącemu Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” oraz Krzysztofowi Borkowskiemu - kanclerzowi Loży Łódzkiej Business Centre Club i jednocześnie wiceprezesowi Business Centre Club w Polsce.

Zygmunt Ziemer Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy otrzymał decyzją Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi dyplom za codzienną działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym – Łódź Spółka z o.o. w 2017r.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji i urzędów naszego regionu, organizacji związków zawodowych i pracodawców z terenu województwa łódzkiego, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi oraz nadinspektorzy i inspektorzy pracy, którzy wypromowali i ocenili firmy biorące udział w programach prewencyjnych PIP.

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. prawno-organizacyjnych Grażyna Ślawska powitała wszystkich zgromadzonych w imieniu Okręgowego Inspektora Pracy Andrzeja Świderskiego. Zastępca Głównego Inspektora Pracy Andrzej Kwaliński odczytał list skierowany do uczestników spotkania przez Wiesława Łyszczka Głównego Inspektora Pracy, w którym podkreślił że Konkurs „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej” jest organizowany po raz dwudziesty piąty. Początkowo konkurs w swoim założeniu miał służyć rozwojowi pracodawców niosąc w sobie ducha rywalizacji. Uroczystość podsumowująca działania prewencyjno-promocyjne jest okazją do promowania sukcesów ekonomicznych pracodawców opartych na kulturze bhp i prawa pracy. Podziękował także partnerom społecznym i instytucjonalnym za współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy. Zastępca Głównego Inspektora Pracy Andrzej Kwaliński dodał, że brak świadomości zagrożeń w miejscu pracy może rodzić ból i śmierć. Prawidłowa organizacja pracy to czyste sumienie pracodawcy i szansa na szczęśliwy powrót pracownika do domu.

Okolicznościowe plakiety oraz dyplomy wręczyli Andrzej Kwaliński Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Grażyna Ślawska Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy, Urszula Śmiałowska Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy oraz kierownicy Oddziałów w Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Kutnie oraz koordynatorzy tematów prewencyjnych.

W trakcie wywiadu w porannej audycji „Łodzią po regionie” w TVP 3 Łódź zostały omówione m. in. działania i programy prewencyjne prowadzone przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w 2018r. i plany w tym zakresie na 2019r. W wywiadzie dla „Radia Parada” podsumowano działania prewencyjne w 2018r., a wywiadów udzielili także odznaczeni „Odznaką Honorową za Zasługi na Rzecz Ochrony Pracy” Andrzej Krenc i Krzysztof Borkowski. W audycji nagranej przez „Radio Łódź” zaprezentowano założenia konkursów i programów, a dwóch zwycięzców „Konkursu – Organizator Pracy Bezpiecznej” w województwie łódzkim podzieliło się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi podnoszenia standardów przy organizowaniu bezpiecznej pracy.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185270
 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner137411
 • banner205934
 • banner185268
 • banner49895
 • banner185269