30.11.2018

Finał X Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

W dniu 28.11.2018 roku w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego  w Bratoszewicach odbył się finał X Wojewódzkiego  Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla Uczniów Klas o Profilu Rolniczym Szkół Ponadgimnazjalnych województwa Łódzkiego.                                

 

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau oraz Marszałek Województwa Łódzkiego. Patronat medialny objął miesięcznik RADA. W roku bieżącym była to już 10-ta, jubileuszowa edycja konkursu prowadzonego w obecnej formule. Konkurs ten jest kontynuacją Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o BHP w Rolnictwie, która była organizowana w latach 1995-2007 (12 edycji).

 

Głównymi organizatorami konkursu byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi. Wśród partnerów konkursu znaleźli się: Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Oddział Terenowy Krajowej Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi i Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Łódzkiej.

W 2018 roku, w etapie szkolnym konkursu, który odbył się w październiku wzięło udział 375 uczniów z 16 szkół rolniczych. Do finału zakwalifikowało się 30 uczestników.

Otwarcia konkursu dokonał Marek Sarwa, dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Finaliści w pierwszej części konkursu brali udział w teście pisemnym. Dziesięciu uczniów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w teście, awansowało do etapu ustnego. Każdy z finalistów, po wylosowaniu zestawu 3 pytań udzielał odpowiedzi.

Po zakończeniu dwóch etapu konkursu, w czasie obrad komisji konkursowej starszy aspirant Grzegorz Mikołajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi poprowadził prelekcję dla uczniów i nauczycieli dotyczącą bezpiecznych zachowań na wsi, bezpiecznego poruszania się po drogach i zagrożenia ze strony środków zastępczych.

Wojewódzka Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili:

 • Beata Grala z Placówki Terenowej KRUS w Zduńskiej Woli – przewodnicząca,
 • Janusz Krupa z Okręgowego Inspektoratu Pacy w Łodzi – członek,
 • Marek Mazurkiewcz z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach – członek,
 • Janusz Pietruszewski z Kuratorium Oświaty w Łodzi – członek,
 • Emilia Dyndor z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Łodzi –  członek,

ustaliła następującą kolejność finalistów:

Miejsce 1: Rafał Pęciak z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach, który w nagrodę otrzymał tablet od Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, głośnik bezprzewodowy od OR KRUS w Łodzi oraz album od Kuratorium Oświaty w Łodzi

Miejsce 2: Salomon Ledzion z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie, który w nagrodę otrzymał aparat fotograficzny od ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach, kamerę sportową od Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz album od Kuratorium Oświaty w Łodzi

Miejsce 3: Daniel Staniaszek z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, który w nagrodę otrzymał tablet od Oddziału Terenowego KOWR w Łodzi, elektronarzędzie i sprzęt AGD od Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz album od Kuratorium Oświaty w Łodzi

Dodatkowo wszyscy finaliści otrzymali zestawy upominkowe od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego a także kalendarze rolników od Duszpasterza Rolników Archidiecezji Łódzkiej i plecaki od Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi.

Uroczyste podsumowanie konkursu, które prowadził Tomasz Nowicki, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi, swoją obecnością zaszczycili:

 • Urszula Śmiałowska – zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi,
 • Marek Sarwa, dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach,
 • Marek Jacek Michalak – dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, który reprezentował Wojewodę Łódzkiego,
 • Grażyna Czyżak – zastępca dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Łodzi,
 • Robert Zawistowski – zastępca kierownika Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Łódzkiego Oddziału ARiMR,
 • Beata Gregorczuk–Rzewuska z Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego,
 • Emilia Dyndor z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi,
 • Janusz Pietruszewski z Kuratorium Oświaty w Łodzi,
 • starszy aspirant Grzegorz Mikołajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

 

Znamienici goście uczestniczyli we wręczeniu cennych nagród i wyróżnień zarówno uczniom jak i nauczycielom.

Marek Jacek Michalak dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wręczył puchary Wojewody Łódzkiego trzem szkołom, z których do finału konkursu awansowała najwyższa liczba uczniów. Dodatkowo przedstawiciel Wojewody odczytał list gratulacyjny z okazji przygotowania i koordynowania konkurs dla uczniów szkół rolniczych a także działania na rzecz bezpieczeństwa pracy w rolnictwie województwa łódzkiego.

 GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269