Aktualności


Zatrudnienie cudzoziemców w świetle obowiązujących przepisów

W dniu 06.12.2017 roku starszy inspektor pracy-główny specjalista Janusz Krupa w ramach prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy kampanii informacyjno-edukacyjnej „Pracuję legalnie” wygłosił wykład pt. „Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – omówienie wybranych zagadnień” w czasie konferencji nt. „Zatrudnienie cudzoziemców w świetle obowiązujących przepisów i zmian wprowadzanych w 2018 roku”.X Europejskie Forum Gospodarcze

W dniach 16 i 17 października br. w Łodzi odbyło się jubileuszowe X Europejskie Forum Gospodarcze współorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., na którym spotkali się przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych oraz przedsiębiorcy, aby rozmawiać o biznesie i najważniejszych zagadnieniach dla gospodarki. Ok. 3 000 uczestników Forum mogło wziąć udział w ponad 30 panelach tematycznych.

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” 2017/2018

W dniu 4 października 2017 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zainaugurował XII edycję programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem programu jest kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy, a także podniesienie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. W szkoleniu rozpoczynającym program „Kultura bezpieczeństwa” w nowym roku szkolnym 2017/2018 wzięło udział 81 nauczycieli z 61 szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner137411
 • banner205934
 • banner185268
 • banner49895
 • banner185269