Porady prawne

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi wraz z Oddziałami udziela bezpłatnych porad

w zakresie prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

pod numerami telefonów:

 

Dla połączeń stacjonarnych koszt 36 gr/min brutto

801 002 888

 

Dla połączeń komórkowych koszt wg stawki operatora

42 299 10 88

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 1400 - 1600

 

Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią
(tj. również za czas oczekiwania)

 

PORADY PRAWNE OSOBIŚCIE:

Łódź

Al. Kościuszki 123

poniedziałek, środa, piątek w godz. 830 - 1600

wtorek, czwartek  w godz. 900 - 1700

PARTER pokój nr 2

 

Piotrków Trybunalski

ul. 3-go Maja 4, pokój nr 37

od poniedziałku do piątku w godz. 830 - 1400

 

Sieradz

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 64 - PARTER pokój 103

od poniedziałku do piątku w godz. 830 - 1400

 

Skierniewice

ul. Reymonta 23, pokój nr 408

od poniedziałku do piątku w godz. 830 - 1400

 

Kutno

ul. Grunwaldzka 5

od poniedziałku do piątku w godz. 830 - 1400

 

PORADY Z ZAKRESU BHP:

Porady związane z przepisami bhp i wypadkami przy pracy udziela Sekcja Prewencji i Promocji

w OIP w Łodzi - pokoju 104 oraz Oddziały Terenowe

od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600

 

 

ZAPYTANIA PRAWNE

Zapytania prawne kierowane na piśmie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, są załatwiane w trybie określonym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./.

W przypadku podania imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego zapytanie - odpowiedzi

na piśmie udzielane są niezwłocznie, a w przypadku zapytań bardzo złożonych nie później niż w ciągu miesiąca. Zastrzega się możliwość wyboru sposobu udzielenia odpowiedzi : za pośrednictwem poczty albo za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zapytania prawne nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego zapytanie pozostawia się bez rozpoznania.

Uwaga: dane osobowe zachowuje się do wyłącznej wiadomości Państwowej Inspekcji Pracy, a w przypadku osobistego zgłoszenia się w celu uzyskania porady lub informacji, nie wymagane jest podawanie danych osobowych.

 

PORADY Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA MIGOWEGO

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19.08.2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”.

Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej jest bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przy al. Kościuszki 123 lub oddziałach w:

    Piotrkowie Trybunalskim ul. 3-go Maja 4;
    Skierniewicach ul. Reymonta 23;
    Sieradzu ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 64;
    Kutnie ul. Grunwaldzka 5.

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego do komunikowania się z Urzędem w sprawach, dla których właściwy jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać e-mailem, faksem lub listownie:

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Al. Kościuszki 123

90-441 Łódź

e-mail kancelaria@lodz.pip.gov.pl

fax 42 636 85 13

tel. 42 636 23 13

W kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy „osoby przybranej”.

Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną (doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach.

Po otrzymaniu zgłoszenia  Urząd zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

formularz zgloszenia tlumacza.rtf
 


GIP Przejdź do GIP
Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

Wypadki


  • banner49893
  • banner49890
  • banner49895
  • banner137411
  • banner146297
  • banner146282
  • banner146298
  • banner146285