Kampania: Przeciwdziałania stresowi w miejscu pracy

ZAPROSZENIE

       Do udziału w programie prewencyjnym Państwowej Inspekcji Pracy

 

Pt: „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz innym zagrożeniom psychospołecznym w pracy”

Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza do udziału w programie, którego zadaniem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy. Celem programu jest dostarczenie wiedzy na temat stresu i innych zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy oraz identyfikacja tego rodzaju zagrożeń i przeciwdziałanie im.

 

W ramach programu proponujemy:

 

Po przeprowadzeniu badania zostanie dla Państwa firmy przeprowadzony raport zawierający wyniki badania i propozycję  środków zaradczych, z których możecie  Państwo skorzystać, aby zminimalizować poziom stresu w swojej firmie.

 

Pracodawcy zainteresowani udziałem w programie proszeni są o przybycie (lub przysłanie swoich przedstawicieli) na szkolenie  odbywające się na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, ul. Kościuszki 123,

w terminie 30.04 .2019 w godzinach 10.00-13.00.

 

Na szkoleniu uzyskają Państwo:

Będzie można ustalić terminy szkoleń dla pracowników i termin badania poziomu stresu za pomocą SRP.

 

Zgłoszenia do udziału w powyższym szkoleniu prosimy kierować na adres

e-mail: marta.kwiatkowska@lodz.pip.gov.pl 

Wszelkie pytania proszę kierować  pod numer: 42/6351235 od poniedziałku do środy w godzinach 9.00-14.00

 

 

 

Zapraszam na  BEZPŁATNE szkolenia odbywające się NA TERENIE ZAINTERESOWANYCH FIRM. Szkolenia i badanie są częścią programu prewencyjnego pt;” Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy„. Realizowane są przez psychologa OIP Łódź, Martę Kwiatkowską.

 

 1. „Stres i sposoby radzenia sobie  z nim”

 

Ramowy program szkolenia:

 

 

2. Szkolenie. „Naruszania godności człowieka w miejscu pracy: mobbing

   dyskryminacja.”

 

 Ramowy program szkolenia:

 

 

3.„Skuteczne motywowanie i zarządzanie zespołem pracowników”

          szkolenie

 

  Ramowy program szkolenia:

  1.Style zarządzania(plusy, minusy, efektywność)

  2.Wzorce komunikowania w zarządzaniu ludźmi

  3.Skuteczne motywowanie pracowników