• RSS
  • Wersja tekstowa
10.02.2020

Bezpłatne szkolenie dla społecznych inspektorów pracy w Łodzi

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce informujemy o zmianie terminu szkoleń dla społecznych inspektorów pracy organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. O nowych terminach szkoleń poinformujemy wkrótce.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi organizuje bezpłatne szkolenie dla zakładowych i oddziałowych społecznych inspektorów pracy, które odbędzie się w poniższych terminach (do wyboru jeden termin):

- 04 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10.00,

- 11 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10.00.

Szkolenie odbędzie się w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi, Al. Kościuszki 123
(sala konferencyjna I piętro). Przewidywany czas trwania szkolenia - 3 godziny.

Podczas szkolenia omówione zostaną wybrane tematy z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym bhp. W programie spotkania przewidziano również udzielenie odpowiedzi na wcześniej zgłoszone pytania oraz podsumowanie w formie dyskusji.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie Państwa udziału w wybranym terminie, do dnia 27 kwietnia 2020 r za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Zachęcamy do zadawania konkretnych pytań dotyczących prawa pracy, w tym bhp, w formularzu zgłoszeniowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konrad.adamczyk@lodz.pip.gov.pl w terminie do 27 kwietnia 2020 r.

Serdecznie zapraszamy.

Jednocześnie informujemy o organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi w zakładce KONKURSY. Zachęcamy organizacje związkowe do zgłaszania aktywnych społecznych inspektorów pracy do udziału w konkursie. Zgłoszenia można wysyłać do dnia 30 czerwca 2020 r.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki