• RSS
  • Wersja tekstowa
11.03.2020

Zaproszenie do udziału w Konkursie PIP „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”

Zapraszamy do udziału w XXVII edycji Konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca
– Organizator Pracy Bezpiecznej”. Konkurs ma na celu promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym legalności zatrudnienia.
Jest to niezwykle cenna inicjatywa, ponieważ udział w konkursie skłania pracodawców do ograniczania zagrożeń wypadkowych poprzez organizację pracy w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Dzięki temu pracownicy czują się bezpiecznie i z satysfakcją wykonują powierzane im obowiązki, mając świadomość, że ich pracodawca przestrzega przepisy prawa pracy.

W konkursie mogą uczestniczyć pracodawcy, którzy uzyskali pozytywną ocenę stanu warunków pracy w ich firmach. Pracodawcy oceniani są przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową.

Z uwagi na różnorodność zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, a tym samym wielkość i skalę problemów, zwłaszcza w zakresie działań podejmowanych na rzecz ochrony pracy, pracodawcy oceniani są w trzech kategoriach:

  • I kategoria – zakłady pracy do 50 zatrudnionych,
  • II kategoria – zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych,
  • III kategoria – zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych.     

Konkurs przebiega dwuetapowo. Okręgowy Inspektor Pracy najlepszym pracodawcom przyznaje honorowe nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach na szczeblu regionalnym.

Zdobywcy pierwszych miejsc etapu regionalnego będą reprezentować województwo łódzkie na szczeblu ogólnopolskim, który zostanie rozstrzygnięty w Warszawie. Główny Inspektor Pracy przyzna jego laureatom nagrody honorowe MECUM TUTISSIMUS IBIS, których nazwa wyraża przesłanie konkursu: „ze mną będziesz najbezpieczniejszy”. Najlepsi w swoich kategoriach pracodawcy zostaną też wpisani na „Złotą Listę Przedsiębiorców” publikowaną przez PIP.  

Pracodawco!

Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu

i wyślij swoje zgłoszenie do 31 maja 2020 r.

 

Kontakt do Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

telefon kontaktowy: 42 635 12 06 lub +48 798 819 272

lidia.marciniak@lodz.pip.gov.pl

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

ul. Kościuszki 123, 90-441 Łódź

 

Regulamin konkursu i wniosek zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej pod adresem:

https://www.pip.gov.pl/pl/konkursy/konkursy-karty/73195,konkursy-pip.html


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki