• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

02.02.2021

Zaproszenie do udziału w programie „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy” 2021

stres w pracyStres jest zagrożeniem, które stale towarzyszy pracownikom i pracodawcom. Może być przyczyną wypadków przy pracy, czy też zmniejszenia efektywności i wydajności pracowników, a co za tym idzie przekłada się na wymierne straty finansowe dla pracodawcy. Państwowa Inspekcja Pracy w ramach programu prewencyjnego zachęca pracodawców do uważnego zapoznania się ze sposobami przeciwdziałania stresowi oraz innym czynnikom ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy. Z nami można sprawdzić jakie stresory są charakterystyczne i najbardziej zagrażające w Twoim środowisku pracy i jakie podjąć działania naprawcze, by podnosić komfort pracy wszystkich: pracowników i pracodawców.

Zapraszamy na cykl szkoleń i warsztatów poświęconych radzeniu sobie ze stresem w środowisku pracy. W trakcie warsztatów otrzymacie Państwo pakiet przydatnych materiałów na temat źródeł stresu i sposobów ograniczania jego negatywnych skutków. Elementem programu prewencyjnego jest również badanie stresogenności cech pracy. Jest ono prowadzone przy pomocy ankiety rekomendowanej przez PIP.

Pracodawców zainteresowanych udziałem w programie prewencyjnym prosimy o wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prewencja@lodz.pip.gov.pl.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela prowadząca szkolenia psycholog Marta Kwiatkowska - st. specjalista w Sekcji Prewencji i Promocji w OIP w Łodzi  (marta.kwiatkowska@lodz.pip.gov.pl).

Materiały na temat stresu w pracy, w tym m.in. formularz testu stresogenności cech pracy, porady ekspertów, czy wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, dostępne są na stronie inetrnetowej: www.streswpracy.pl.

autor: ka

GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki