• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

12.02.2021

Zaproszenie do udziału w kampanii "Czas pracy kierowców a wypadki drogowe" 2021

czas pracy kierowców miniaturaTransport drogowy to obecnie jedna z najpopularniejszych gałęzi transportu. Praca w tym sektorze wiąże się z wysokim ryzykiem wypadków. Na drogach całej Europy ginie około 10 tysięcy osób rocznie. W Polsce co roku ok. 3 tys. osób traci życie a 40 tys. zostaje rannych w wypadkach drogowych.

 

Kierowcy zawodowi w swojej codziennej pracy mają częsty kontakt z czynnikami stresogennymi, takimi jak:

  • konieczność dowiezienia towaru na czas – presja czasu;
  • niebezpieczne sytuacje drogowe;
  • odpowiedzialność materialna za załadunek oraz środek transportu;
  • coraz wyższe wymagania stawiane kierowcom przez przełożonych oraz klientów;
  • odległość od domu;
  • inni kierowcy i ruch uliczny;
  • brak dostępności niektórych usług: higieny, jedzenia.

Skutkiem nieustannego stresu jest rosnące zmęczenie, które zwiększa prawdopodobieństwo wypadku komunikacyjnego. Skrócenie czasu snu z 8 do 4 godzin zwiększa ryzyko wypadku aż jedenastokrotnie. Z tego powodu konieczne jest podejmowanie działań, które poprawią bezpieczeństwo osób wykonujących zawód kierowcy.

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe” pod hasłem „Nie prowadź bez przerwy”. Jej celem jest zapobieganie wypadkom komunikacyjnym związanym z naruszaniem przepisów o czasie pracy lub złym stanem psychofizycznym pracowników.

Kampania skierowana jest do pracodawców/przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportowym, jak również do pracowników oraz osób samozatrudnionych z tej branży. Zadania realizowane są w formie szkoleń, narad i warsztatów jak również poprzez aktywne promowanie kultury bezpieczeństwa wśród kierowców, właściwego zachowania na drodze oraz praktycznych rozwiązań organizacyjnych.

Udostępniamy publikacje i prezentacje szkoleniowe. Mogą być one nieodpłatnie pobrane i wykorzystywane do celów własnych (poza zastosowaniem komercyjnym). Zachęcamy do skorzystania z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej www.bezpieczniwdrodze.pl i pogłębienia swojej wiedzy, regularnych przeglądów warunków pracy, rzetelnej oceny ryzyka zawodowego.

Informacji na temat realizacji kampanii w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi udziela koordynator kampanii st. inspektor pracy – specjalista Renata Szostek (renata.szostek@lodz.pip.gov.pl).

Więcej o kampanii, w tym przepisy prawne, bezpłatne materiały informacyjne oraz informacje o szkoleniach na stronie: www.bezpieczniwdrodze.pl

autor: ka

GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki