• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

12.02.2021

​Zaproszenie do udziału w programie „Dobry przepis na bezpieczeństwo" – bhp przy obróbce mięsa 2021

banner

Cel kampanii

W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z kontroli PIP w związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy były jednym z argumentów za uruchomieniem projektu „Dobry przepis na bezpieczeństwo”, który inspekcja pracy realizuje w latach 2019-2021.

W ramach kampanii „Dobry przepis na bezpieczeństwo” oferujemy Państwu możliwość uczestnictwa w bezpłatnym programie prewencyjnym. Ma on na celu doprowadzenie do zmniejszenia zagrożeń w masarniach i ubojniach, wpłynięcie na przestrzeganie przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, a także umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów do obowiązującego prawa poprzez udział w programie prewencyjnym opartym, jak wiele innych programów prewencyjnych PIP, na samokontroli.

Kto może zostać uczestnikiem?

Kampania „Dobry przepis na bezpieczeństwo” skierowana jest przede wszystkim do podmiotów, których działalność obejmuje przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcję wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego.

Wsparcie pracodawców

Udział w programie poprzedza szkolenie, na którym jego uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze, służące identyfikacji występujących w zakładzie nieprawidłowości i określeniu działań naprawczych prowadzących do ich wyeliminowania. Jedno z przekazywanych opracowań to "Lista kontrolna z komentarzem", zawierająca wskazówki do przeprowadzenia prawidłowej samokontroli warunków pracy w zakładzie i przykłady charakterystycznych dla przedmiotowej branży działań naprawczych.

Materiały do pobrania:

Realizacja programu

W trakcie szkolenia uczestnicy programu zostaną przygotowani do samodzielnego przeprowadzenia kontroli warunków pracy w zakładzie oraz zaproponowania i implementacji działań dostosowujących zakład do stanu zgodności z obowiązującymi przepisami. Podczas realizacji programu w zakładzie, pracodawcy mogą zwracać się do inspektorów pracy o wskazówki i specjalistyczną pomoc szczególnie w zakresie wdrażania proponowanych rozwiązań dostosowawczych.

Po zakończeniu działań dostosowawczych pracodawca przekazuje do właściwego Okręgowego Inspektoratu Pracy wypełnioną ankietę do ewidencji przeprowadzonych działań. Zebrane ankiety podlegają weryfikacji, w wyniku której podejmowana jest decyzja o przeprowadzeniu w zakładzie audytu sprawdzającego.

Kontakt

Informacji dotyczących kampanii w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi udziela st. inspektor pracy – gł. specjalista Marek Szczepaniak (adres e-mail: marek.szczepaniak@lodz.pip.gov.pl).

Wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące bezpieczeństwa pracy w zakładach przetwórstwa mięsnego, porady ekspertów, informacje na temat szkoleń udostępnione są na stronie: www.bhpnatak.pl.

dobry przepis na bezpieczeństwo - logo
 

autor: ka

GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki