• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

12.02.2021

Zaproszenie do uczestnictwa w programie „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” 2021

banner
 

Cel kampanii

Celem kampanii Państwowej Inspekcji Pracy „Szanuj Życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” jest ograniczenie ryzyka wypadkowego oraz zwiększenie ochrony zdrowia i życia. Specyfika pracy w rodzinnych gospodarstwach rolnych generuje wiele zagrożeń związanych z: sezonowym nasileniem prac, ich zróżnicowaniem, koniecznością obsługi skomplikowanych maszyn i urządzeń rolniczych oraz zwierząt gospodarskich, bezpośrednim kontaktem z niebezpiecznymi czynnikami biologicznymi i chemicznymi, drganiami mechanicznymi, zapyleniem oraz narażeniem na hałas.


Kto może zostać uczestnikiem?

Główną grupę adresatów kampanii stanowią rolnicy indywidualni oraz członkowie ich rodzin, w tym dzieci, a także osoby doraźnie wykonujące prace w rolnictwie.


Działania skierowane do rolników

Elementem kampanii jest program profilaktyczny skierowany do rolników i innych osób wykonujących pracę w rolnictwie. Celem programu jest popularyzacja wiedzy na temat zagrożeń wypadkowych i chorobowych związanych z pracą rolniczą, a także zasad bezpiecznej pracy oraz ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych poprzez prowadzone szkolenia, audyty, rozpowszechnianie wydawnictw, materiałów edukacyjnych i filmów instruktażowych.

Wydawnictwa PIP dot. bezpiecznej pracy w rolnictwie >>>


Działania skierowane do dzieci oraz uczniów

Głównym celem programu kierowanego do najmłodszych jest zapobieganie angażowaniu dzieci do prac niebezpiecznych poprzez uświadamianie im oraz ich rodzicom i opiekunom negatywnych skutków wykonywania prac niebezpiecznych i szkodliwych, a także zachęcenie uczniów i studentów szkól rolniczych do zdobywania podstawowej wiedzy nt. prewencji wypadkowej w rolnictwie i kreowanie pożądanych postaw na etapie przygotowania do wykonywania czynności związanych z produkcją rolną. W ramach programu realizowane są szkolenia uczniów szkół rolniczych, konkursy wiedzy, konkursy plastyczne, a także dystrybuowane są materiały edukacyjne przygotowane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Wydawnictwa PIP dot. bezpieczeństwa dzieci na wsi >>>

Kontakt

W sprawie realizacji programu prosimy o kontakt z koordynatorem programu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi st. inspektorem pracy – głównym specjalistą Januszem Krupą pod adresem e-mail: janusz.krupa@lodz.pip.gov.pl

Wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące bezpieczeństwa pracy w rolnictwie oraz bezpieczeństwa dzieci na wsi, filmy instruktażowe, porady ekspertów, informacje na temat szkoleń zamieszczone są  na stronie internetowej: www.bhpwrolnictwie.pl.

autor: ka

GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki