• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

25.03.2021

Bezpłatne szkolenie on-line dla mikroprzedsiębiorców realizowane w ramach programu prewencyjnego „Zdobądź Dylom PIP” 2021

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zaprasza na bezpłatne szkolenie realizowane w ramach programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP” w 2021 r. Szkolenie kierowane jest do pracodawców różnych branż, z wyjątkiem zakładów usług leśnych, zatrudniających do 9 pracowników (w przypadku branż „podwyższonego ryzyka”, tj.  budownictwo, zakłady przetwórstwa produkcyjnego, dopuszcza się możliwość udziału w szkoleniu pracodawców zatrudniających do 20 pracowników).


Szkolenie odbędzie się w formie on-line za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Termin szkolenia: 12 kwietnia 2021 r., godz. 10.00

 

Program szkolenia:

- przedstawienie celu i zasad programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP”,
- omówienie samokontroli realizowanej przez uczestników programu na podstawie Listy kontrolnej z komentarzem,

- zagadnienia z zakresu prawa pracy oraz legalności zatrudnienia,
- obowiązki pracodawcy związane z dopuszczeniem pracownika do pracy,
- ochrona pracowników przed zagrożeniami związanymi z wirusem SARS-CoV-2,
- zagadnienia z zakresu technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy,
- obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy,
- podsumowanie szkolenia oraz wskazanie dalszych etapów uczestnictwa pracodawców w programie prewencyjnym „Zdobądź Dyplom PIP” w 2021 r.


Zakończenie szkolenia: godz. 14.00


Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 09 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznejna adres: prewencja@lodz.pip.gov.pl. W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko, nazwę firmy oraz dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu). W odpowiedzi uczestnicy szkolenia otrzymają link z dostępem do szkolenia.

 

Jednocześnie informujemy, że uczestnictwo w szkoleniu nie zobowiązuje pracodawców do udziału w programie prewencyjnym „Zdobądź dyplom PIP”, nie mniej zapraszamy zainteresowanych pracodawców do zgłoszenia udziału w programie.

Szczegóły programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP” 2021 >>>

 

Serdecznie zapraszamy.

Sekcja Prewencji i Promocji


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki