• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

29.03.2021

Ogromne zainteresowanie szkoleniem dla społecznych inspektorów pracy

SzkoleniesipW ramach corocznych szkoleń organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi dla społecznej inspekcji pracy, w dniu 23.03.2021 r. inspektorzy pracy i pracownicy Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili szkolenie dla zakładowych, oddziałowych i grupowych społecznych inspektorów pracy. Zainteresowanie wydarzeniem przerosło oczekiwania organizatorów, gdyż udział w szkoleniu wzięło aż 151 społecznych inspektorów pracy z województwa łódzkiego. Wśród uczestników znaleźli się m.in. pracownicy pełniący funkcję SIP w zakładach produkcyjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych, budowlanych, transportu kolejowego, a także w instytucjach, urzędach i placówkach samorządowych, jak Sąd Okręgowy w Łodzi, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Instytut Medycyny Pracy i placówki oświatowe.

Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia:

  1. Aspekty prawne funkcjonowania SIP oraz działalność SIP podczas pandemii
  2. Podstawowe pojęcia prawa pracy oraz wynagrodzenie i ochrona stosunku pracy SIP
  3. Badanie wypadków przy pracy

 

Nowością było poszerzenie panelu dyskusyjnego o wymianę doświadczeń. Panel dyskusyjny podzielono na dwie części:

  1. Dobre praktyki – wymiana doświadczeń
  2. Dyskusja

 

W części poświęconej wymianie doświadczeń, głos zabrali doświadczeni społeczni inspektorzy pracy z zakładów na terenie województwa łódzkiego – laureaci ubiegłorocznej edycji konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Opowiedzieli oni uczestnikom szkolenia o dobrych praktykach, które sprawdziły się w ich zakładach oraz podzielili się doświadczeniem w zakresie pełnionej funkcji społecznej. W ramach panelu dyskusyjnego przewidziano również udzielanie odpowiedzi na zgłoszone przez uczestników pytania oraz podsumowanie w formie dyskusji.

Szkolenie trwało 5,5 godziny. Po szkoleniu uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, jak również mieli możliwość oceny przeprowadzonego szkolenia oraz zgłoszenia własnych pomysłów za pomocą anonimowej ankiety on-line. Zarówno prezentowane treści, sposób ich przekazania, atmosfera podczas szkolenia, a także odpowiedzi na pytania i udzielanie dodatkowych informacji przez prowadzących zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników szkolenia w ankietach. Ponadto społeczni inspektorzy pracy docenili możliwość wymiany doświadczeń i wskazali w swoich ankietach ten element szkolenia jako nowość, którą warto wpisać w stały punkt programu szkolenia.

Kolejna edycja szkolenia SIP organizowanego przez pracowników Sekcji Prewencji i Promocji PIP OIP w Łodzi odbędzie się jesienią. Wszelkie informacje o wydarzeniu pojawią się z wyprzedzeniem na stronie internetowej OIP w Łodzi. A już teraz gorąco zachęcamy Państwa do udziału w tegorocznej edycji konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” 2021. Więcej szczegółów na stronie internetowej w zakładce KONKURSY: https://lodz.pip.gov.pl/pl/konkursy

 

Sekcja Prewencji i Promocji


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki