• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

13.05.2021

Szkolenie on-line dla przedsiębiorców w ramach programu prewencyjnego „Zdobądź Dylom PIP” 2021

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zaprasza na szkolenie realizowane w ramach programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP” w 2021 r.

Szkolenie kierowane jest do pracodawców różnych branż zatrudniających do 20 pracowników, z wyjątkiem zakładów usług leśnych.

Szkolenie odbędzie się on-line, za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Termin szkolenia: 27 maja 2021 r., godz. 10.00

Program szkolenia:

- przedstawienie celu i zasad programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP”,

- omówienie samokontroli realizowanej przez uczestników programu na podstawie Listy kontrolnej z komentarzem,

- prawo pracy z uwzględnieniem rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami Tarcz Antykryzysowych oraz zagadnienia z zakresu legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej,

- obowiązki pracodawcy związane z dopuszczeniem pracownika do pracy,

- ochrona pracowników przed zagrożeniami związanymi z wirusem SARS-CoV-2,

- zagadnienia z zakresu technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy,

- obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy,

- podsumowanie szkolenia oraz wskazanie dalszych etapów uczestnictwa pracodawców w programie prewencyjnym „Zdobądź Dyplom PIP” w 2021 r.

Zakończenie szkolenia: godz. 14.00

Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 25 maja 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prewencja@lodz.pip.gov.pl. W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko, nazwę firmy oraz dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu). W odpowiedzi uczestnicy szkolenia otrzymają link z dostępem do szkolenia.

Informujemy, że szkolenie skierowane jest do uczestników programu prewencyjnego „Zdobądź dyplom PIP” jak również do pracodawców, którzy nie przystąpili do programu. Mamy nadzieję, że szkolenie przybliży korzyści płynące z udziału w programie i zachęci zainteresowanych przedsiębiorców do zgłoszenia w nim udziału.

Szczegóły programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP” 2021.

Serdecznie zapraszamy.

Sekcja Prewencji i Promocji


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki