• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.06.2021

Rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” 2021

W dniu 16.06.2021 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w ramach konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Podczas obrad przeanalizowano oraz oceniono przesłaną przez uczestników dokumentację. Komisja Konkursowa nominowała laureata do zajęcia I miejsca oraz dwóch laureatów ex aequo do zajęcia II miejsca, wytypowała także jednego z uczestników do wyróżnienia.

Na podstawie oceny dokumentacji konkursowej dokonanej podczas posiedzenia Komisji, decyzją Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, przyznano nagrody niżej wymienionym laureatom etapu wojewódzkiego Konkursu za zajęcie:

I miejsca: Krzysztof Urzędowicz, zakładowy społeczny inspektor pracy w Veolia Energia Łódź S.A.;
II miejsca: Marcin Dymus, zakładowy społeczny inspektor pracy w Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.;
II miejsca: Sylwester Stanisławski zakładowy społeczny inspektor pracy w Łódzka Kolei Aglomeracyjna Sp z o.o.;

Wyróżnienie otrzymała: Izabela Dąbrowska-Mikuta, zakładowy społeczny inspektor pracy w Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Jednocześnie Pana Krzysztofa Urzędowicza, Pana Marcina Dymusa oraz Pana Sylwestra Stanisłowskiego zakwalifikowano do etapu krajowego Konkursu.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w kolejnym etapie na szczeblu krajowym.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji Konkursu za udział i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych latach.

Celem Konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają na zapewnienie przez zakłady poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych.

Sekcja Prewencji i PromocjiGIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki