Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” 2014/2015

Szkoleniem zorganizowanym w dniu 2 października 2014 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zainaugurował kolejną edycję programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.

W trakcie szkolenia zapoznano uczestników ze szczegółami realizacji programu. Przekazano informacje o planowanych na bieżący rok szkolny konkursach, w tym o organizowanym po raz drugi Ogólnopolskim konkursie wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nauczyciele otrzymali materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć pn. „Kultura bezpieczeństwa” oraz wydawnictwa dotyczące ochrony pracy przygotowane przez nasz Urząd. W drugiej części szkolenia omówiono zagrożenia związane z obsługą maszyn i urządzeń technicznych oraz zasady ich eliminacji, a także różnice pomiędzy wymaganiami minimalnymi i zasadniczymi.

Celem prowadzonych przez nas działań jest edukacja młodzieży w dziedzinie zagrożeń zawodowych, kształtowanie pożądanych postaw w zakresie bezpiecznych zachowań oraz informowanie młodzieży o różnorodnych aspektach prawnej ochrony ich pracy. Chcielibyśmy za pośrednictwem nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych dotrzeć do jak najszerszego grona młodzieży, która wkrótce aktywnie wkroczy na rynek pracy.

Nauczyciele, którzy przeprowadzą z młodzieżą przynajmniej dwie lekcje z zakresu prawa i bezpieczeństwa pracy, otrzymają od Państwowej Inspekcji Pracy świadectwa udziału w tegorocznej edycji programu. W trakcie całego okresu realizacji programu, nauczyciele uczestniczący w przedsięwzięciu mogą skorzystać z merytorycznej pomocy Państwowej Inspekcji Pracy. Istnieje również możliwość zaproszenia przedstawiciela Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi do udziału w zajęciach lub wręcz przeprowadzenia zajęć z młodzieżą w wybranym zakresie objętym tematyką programu.

 

Harmonogram realizacji Programu w roku szkolnym 2014/2015:

 

Kultura Bezpieczenstwa.pdf - Szkolenie dla nauczycieli uczestniczących w programie "Kultura Bezpieczeństwa"

INFORMACJA O REALIZACJI.doc

ANKIETA.docnauczycieli, którzy wzięli udział w programie prosimy o wypełnienie i przekazanie ankiety, która pozwoli nam na lepsze dostosowanie realizowanych działań do potrzeb i oczekiwań nauczycieli i młodzieży.