Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” 2015/2016

kultura-bezpieczenstwa

Szkoleniem zorganizowanym w dniu 7 października 2015 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zainaugurował kolejną, dziesiątą już edycję programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.

W trakcie szkolenia zapoznano uczestników ze szczegółami realizacji programu. Przekazano informacje o planowanych na bieżący rok szkolny konkursach – Międzyszkolnym konkursie plastycznym oraz organizowanym po raz trzeci Ogólnopolskim konkursie wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”. Nauczyciele otrzymali materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć pt. „Kultura bezpieczeństwa” oraz wydawnictwa dotyczące ochrony pracy przygotowane przez nasz Urząd. W drugiej części szkolenia odbył się wykład nt. zmian dotyczących umów terminowych oraz pracy przymusowej i handlu ludźmi.

Celem prowadzonych przez nas działań jest edukacja młodzieży w dziedzinie zagrożeń zawodowych, kształtowanie pożądanych postaw w zakresie bezpiecznych zachowań oraz informowanie młodzieży o różnorodnych aspektach prawnej ochrony ich pracy. Chcielibyśmy za pośrednictwem nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych dotrzeć do jak najszerszego grona młodzieży, która wkrótce aktywnie wkroczy na rynek pracy.

Nauczyciele, którzy przeprowadzą z młodzieżą przynajmniej dwie lekcje z zakresu prawa i technicznego bezpieczeństwa pracy, otrzymają od Państwowej Inspekcji Pracy świadectwa udziału w tegorocznej edycji programu. W trakcie całego okresu realizacji programu, nauczyciele uczestniczący w przedsięwzięciu mogą skorzystać
z merytorycznej pomocy Państwowej Inspekcji Pracy. Istnieje również możliwość zaproszenia przedstawiciela Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi do udziału w zajęciach lub wręcz przeprowadzenia zajęć z młodzieżą w wybranym zakresie objętym tematyką programu.

Karta zgłoszenia udziału w programie edukacyjnym PIP "Kultura bezpieczeństwa"
rok szkolny 2015/2016
formularz
 

Harmonogram realizacji Programu w roku szkolnym 2015/2016:

„Poznaj swoje prawa w pracy”

zdjecie
 

Kultura Bezpieczenstwa.pdf – prezentacja ze szkolenia dla nauczycieli z 07.10.2015 r.

Nawiązywanie i Rozwiązywanie stosunku pracy. Praca przymusowa. Handel ludźmi.pdf – prezentacja ze szkolenia dla nauczycieli z 07.10.2015 r.

Wzór sprawozdania szkoły z realizacji (WORD)

ANKIETA dla nauczycieli 2015, którzy wzięli udział w programie. Prosimy o wypełnienie i przekazanie ankiety, która pozwoli nam na lepsze dostosowanie realizowanych działań do potrzeb i oczekiwań nauczycieli i młodzieży.

Materiały dotyczące konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”  - regulamin, karty zgłoszenia szkoły do konkursu, baza pytań dla szkół

 

Karty zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie :

1 - etap szkolny (WORD)

2- etap regionalny (WORD)