• RSS
 • Wersja tekstowa
31.10.2016

IV Konferencja „Bezpieczeństwo Pracy Zależy od Ciebie"

Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi we współpracy merytorycznej z Instytutem Medycyny Pracy  im. prof. J. Nofera w Łodzi, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zorganizował IV Konferencję pt. „Bezpieczeństwo Pracy Zależy od Ciebie”, która odbyła się w dniu 26 października 2016 r. w Sali Konferencyjnej Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Łodzi ul. Dubois 114.

Celem tegorocznej konferencji, tak jak w latach poprzednich, była promocja ochrony zdrowia zawodowego w zakładach pracy i prewencja zagrożeń wypadkowym i zawodowych, a także promocja kultury bezpieczeństwa i praworządności w zakładach pracy. W tym roku szczególną uwagę poświęciliśmy problematyce stosowania środków ochrony indywidualnej, jako ostatecznego działania w celu wyeliminowania narażenia pracowników na czynniki środowiska pracy, a także aspektom współpracy służby medycyny pracy z pracodawcą i profilaktycznej opieki nad pracownikami.  Przedstawione również zostały założenia nowej kampanii kontrolno – prewencyjnej PIP – „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna”.

1
 

Otwarcia konferencji dokonał Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Pan Andrzej Świderski. Głos zabrali również przedstawiciele współorganizatorów wydarzenia: Pani Małgorzata Olszewska Dyrektor  II oddziału ZUS w Łodzi, Pani Jolanta Walusiak  - Skorupa  - Kierownik Kliniki Chorób Zawodowych  i Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi i Pani Katarzyna Majchrzycka - Kierownik Zakładu Ochron Osobistych CIOP – PIB.

W konferencji uczestniczyło ponad 180 osób: pracodawcy i ich przedstawiciele oraz przedsiębiorcy, przedstawiciele załóg pracowniczych, przedstawiciele związków zawodowych, społeczni inspektorzy pracy, pracownicy służb bhp, pracownicy, którzy zajmują się bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia pracowników i którzy chcą poszerzać swoją wiedzę w zakresie wartości i celowości zapobiegania zagrożeniom oraz podejmowaniu działań prewencyjnych na rzecz ochrony i bezpieczeństwa pracowników.

Wykłady omawiające szeroką tematykę konferencji przedstawili:

 • prof. dr hab. n.med. Jolanta Walusiak-Skorupa „Ochrona zdrowia pracujących wobec współczesnych wyzwań - współpraca służby medycyny pracy
  z pracodawcą”.
 • dr hab. n. med. Marta Wiszniewska Choroby układu oddechowego związane z pracą w aspekcie opieki profilaktycznej nad pracownikiem”. 
 • dr inż. Katarzyna Majchrzycka „Zagrożenia biologiczne – zasady doboru i czas bezpiecznego stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego”.
 • dr inż. Agnieszka Brochocka „Wytyczne do prawidłowego doboru i dopasowania sprzętu ochrony układu oddechowego przez nanoaerozolami”.
 • nadinspektor pracy Piotr Michalik Włącz bezpieczeństwo – kampania kontrolno-prewencyjna Państwowej Inspekcji Pracy”.
 • mgr inż. Agnieszka Stefko „Ocena zgodności środków ochrony indywidualnej – nowelizacja dyrektywy nr 89/686/EWG”.
 • nadinspektor pracy Dariusz Bończak „Nadzór rynku. Wypadki przy pracy - analiza wybranych przykładów”.
 • mgr inż. Paulina Wójcik „Praktyczne aspekty związane ze zmianami w normach europejskich i stosowaniem rękawic ochronnych”
 • mgr Inż. Krzysztof Łężak „Nowe rozwiązania odzieży ochronnej ukierunkowane na zmniejszenie dyskomfortu pracy”.
 • naczelnik Wydziału Organizacji i Analiz ZUS Katarzyna Mołas Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS i program dofinansowania dla płatników składek”.

Uczestnicy konferencji mieli także możliwość skorzystania z porad i otrzymania materiałów informacyjnych na stoiskach Okręgowego Inspektoratu w Łodzi,  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II o/Łódź oraz zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Ponadto mogli zapoznać się z ofertą firm zajmujących się  badaniami, produkcją i sprzedażą indywidualnych środków ochrony dla pracowników: Filter Service Sp. z o.o.,  Ansell, Protekt, Bata Industrials Europe.

Informacja o konferencji została przekazana lokalnym mediom, a relacja ukazała się w programie WYDARZENIA telewizji TOYA. 

Wyrażamy przekonanie, że informacje przedstawiane podczas konferencji stanowić będą pomoc przy organizacji pracy w zakładach, utrzymaniu wysokich standardów bezpieczeństwa i ułatwią realizację obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w realizację spotkania.

 

Materiały konferencyjne:

 

BHP przy obrobce drewna - P. Michalik.pdf
Choroby ukladu oddechowego - dr M. Wiszniewska.pdf
Medycyna pracy wobec wspolczesnych wyzwan -prof. J. Walusiak-Skorupa.pdf
Nadzor rynku. Wypadki przy pracy. Analiza wybranych przykladow..pdf
Zagrozenia biologiczne - zasady doboru i czas bezpiecznego stosowania - SOI - dr. K. Majchrzycka.pdf
Rehabilitacja lecznicza ZUS - K. Molas.pdf

 

Relacja z konferencji w Serwisie Wydarzenia TV Toya - od minuty 6:50

Relacja TV ToyaGIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki