• RSS
  • Wersja tekstowa
04.11.2016

Szkolenie "Budowa STOP wypadkom"

Dnia 03 listopada 2016r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi Oddział w Piotrkowie Trybunalskim wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP Oddział w Bełchatowie zorganizował szkolenie w ramach działań informacyjno - edukacyjnym pt. „Budowa STOP wypadkom”. Szkolenie było kierowane zarówno do pracodawców jak również kierowników budów, osób kierujących pracownikami /brygadzistów, mistrzów, kierowników robót oraz pracowników służb BHP i koordynatorów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. W programie poruszane były następujące zagadnienia:

  • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, w szczególności przy pracach na wysokości i pracach ziemnych.
  • prace szczególnie niebezpieczne i wymagania obowiązujące przy ich wykonywaniu.
  • wypadki przy pracy w budownictwie.

Szkolenie otworzył Prezes Stowarzyszenia Oddziału w Bełchatowie Pan Eugeniusz Brzezowski. Spotkanie poprowadził Pan Tomasz Przybył – starszy inspektor pracy - specjalista w OIP Łódź Oddział w Piotrkowie Trybunalskim.

Przybyli uczestnicy ( 16 osób  ) mogli oprócz przekazanych informacji zaopatrzyć się w bezpłatne  poradniki i wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy z dziedziny budownictwa, prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

1
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki