• RSS
 • Wersja tekstowa
24.11.2016

Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

W dniu 22.11.2016 roku w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał VIII Wojewódzkiego  Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla Uczniów Klas o Profilu Rolniczym Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Łódzkiego.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. Patronat medialny objął miesięcznik RADA.

Organizatorami konkursu byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi , Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego , Kuratorium Oświaty w Łodzi, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi.

Przewodniczącym Komisji konkursowej była Anna Gawarzyńska z PT KRUS w Tomaszowie Mazowieckim, a członkami : starszy wizytator Łódzkiego Kuratorium Oświaty w Łodzi Grażyna Źródlak,  inspektor pracy Janusz Krupa, Marek Mazurkiewicz z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Jagoda Perliceusz-Biazik z „TUW” w Łodzi.

Organizatorzy postawili przed sobą sześć podstawowych celów, które powinien konkurs pełnić:

 • podniesienie poziomu wiedzy i stopnia wrażliwości młodzieży na zagrożenia wypadkowe występujące w rodzinnych gospodarstwach rolnych
 • kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie
 • szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników
 • rozwijanie zainteresowań uczniów
 • promowanie najlepszych uczniów oraz szkół rolniczych środowisku oświatowym i w społeczności lokalnej
 • promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o bhp.

Do pierwszego etapu konkursu zgłosiło się 429 uczniów z 16 szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego o profilu  rolniczym , a do finału zakwalifikowało się 30 uczniów, natomiast przystąpiło 26 uczniów z 15 szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.  W dniu 22.11.2016r. uczniowie w pierwszym etapie konkursu  pisali test wiedzy o bhp w rolnictwie , a następnie 10  uczniów z najlepszymi wynikami testu przeszło do drugiego etapu, w którym odpowiadali ustnie na 3 wylosowane pytania.          

      Pierwsze pięć miejsc w konkursie zajęli :

 • I miejsce : Mateusz Szwed  z Zespołu  Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach
 • II miejsce : Filip Krawczyk z Zespołu  Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach
 • III miejsce : Paweł Kozłowski  z Zespołu Szkół-Centrum Kształcenia  Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie
 • IV miejsce : Robert Kobierski z Zespół Szkół  – Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie
 • V miejsce : Łukasz Piech z Zespołu Szkół Rolniczych – Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie

 

Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów konkursu . t.j., członków Komisji BHP w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi i ze środków  Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich . Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi ufundował nagrody rzeczowe (tablety) za I miejsce i miejsca od VI do X -go . Nagrodzeni zostali również nauczyciele-opiekunowie uczniów uczestniczących w konkursie. Wszyscy uczestnicy za udział w finale otrzymali nagrody od KRUS w postaci plecaków, czujki dymu od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz zestawy upominkowe od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych. Dla 10 finalistów duszpasterz rolników ufundował okolicznościowe kalendarze.

W przerwie konkursu pan Paweł Płotnicki, przedstawiciel firmy FORTECH Technology omówił zasady bezpiecznego składowania paliw.

W uroczystym podsumowaniu konkursu uczestniczył Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi  Pan Janusz Grodzki, Z-cy Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach  Pan Marek Sarwa i Pan Tadeusz Morawski,  Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi Pan Tomasz Jędrzejczak , młodszy brygadier Pan Piotr Łukasik w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Pan Jerzy Kurzydłowski z Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego,  Z-ca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi Pan Grzegorz Franczak, Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego Pani Grażyna Czyżak

6

1


2

4
 GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki