• RSS
  • Wersja tekstowa
21.02.2017

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Rusza piętnasty konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.
Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.
Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych dla właścicieli i członków ich rodzin.
W konkursie mogą brać udział rolnicy prowadzący indywidualną działalność rolniczą, ubezpieczeni w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Komisje konkursowe ocenią m. in. takie elementy gospodarstwa jak:
ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
•  stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
•  wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
•  stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
•  warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
•  stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
•  rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
•  estetyka gospodarstw.

Regulamin oraz formularz zgłoszenia do Konkursu są dostępne poniżej lub na stronie internetowej KRUS oraz w jednostkach organizacyjnych Kasy.

Termin składania zgłoszeń mija 31 marca 2017 roku.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.


Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki