• RSS
  • Wersja tekstowa
20.04.2017

Szkolenia w ramach Akademickich Targów Pracy

1.
Organizator: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Tytuł szkolenia: Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i umowy cywilno - prawnej. Różnice prawne i praktyczne. Umowy o pracę na czas określony , umowy cywilno - prawne - minimalne wynagrodzenie, kodeks pracy , świad
Termin: 26.04.2017 08:30
Czas trwania: 90 min.
Miejsce: sala 2, budynek IFE, ul. Żwirki 36
Opis: Podczas spotkania zostaną przedstawione różnice pomiędzy zatrudnieniem w ramach stosunku pracy, a zatrudnieniem na podstawie umów cywilno-prawnych i wynikające stąd konsekwencje oraz najnowsze zmiany (2016/2017) w prawie pracy dotyczące zawierania umów o pracę, umów cywilno – prawnych, w tym minimalnej stawki wynagrodzenia. Wykładowcą będzie inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.
 
Zapisy:  atp.lodz.pl    Dla studentów i absolwentów
 
 
2.
Organizator: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Tytuł szkolenia: Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Jak poradzić sobie z nieuczciwym pracodawcą
Termin: 26.04.2017 10:15
Czas trwania: 90 min.
Miejsce: sala 2, budynek IFE, ul. Żwirki 36
Opis: Podczas szkolenia zostaną przedstawione podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników, a także sposoby dochodzenia przez pracowników roszczeń ze stosunku pracy. Wykładowcą będzie inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.
 
Zapisy:  atp.lodz.pl    Dla studentów i absolwentów

GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki